Author archive for MŠVVaŠ SR

 • Príklad dobrej praxe – investovať do PECS projektov sa oplatí!

  Monitorovanie prírodných rizík na Slovensku pomocou satelitnej radarovej interferometrie bolo podporené MŠVVaŠ SR v rámci 2. výzvy PECS (Plán...

  by
 • PECS 4th Call Briefing day

  Dňa 8.novembra 2018, za prítomnosti expertov Európskej vesmírnej agentúry (ESA) v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI), sa uskutočnil seminár organizovaný...

  by
 • Prezentácie z kurzu Diaľkového pozorovania Zeme

  V dňoch 17. – 21.9.2018 sa v priestoroch Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky v Bratislave (CVTI SR) konal Tréningový...

  by
 • PECS 4th call – briefing day

  Európska vesmírna agentúra (ESA) pripravuje vyhlásenie štvrtej Výzvy na predkladanie projektov PECS, do ktorej sa môžu prihlásiť slovenské výskumné…

  by
 • ESA Academy CubeSat Hands-on Training Week

  27. júla 2018 – Európska vesmírna agentúra ESA v rámci programu ESA Academy ponúka študentom z členských a spolupracujúcich štátov (vrátane Slovenska)...

  by
 • Tréningový kurz ESA “Diaľkové pozorovanie Zeme” na Slovensku

  Európska vesmírna agentúra (ESA) v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Centrom vedecko-technických informácií...

  by
 • Bienálny report NK COSPAR “Space Research in Slovakia 2016 – 2017”

  Pripravený bienálny report NK COSPAR “Space Research in Slovakia 2016 – 2017” nájdete na adrese http://nccospar.saske.sk/REPORT20162017/“

  by
 • Termíny v súvislosti s 3. výzvou ESA PECS pre slovenské subjekty

  V súlade so zmluvou o európskom spolupracujúcom štáte medzi Slovenskou republikou a Európskou vesmírnou agentúrou (European Cooperating State Agreement,…

  by
 • ESA vyhlasuje výzvu na pozície pre mladých absolventov

  Európska vesmírna agentúra (ESA) vyhlasuje výzvu “Young graduate training” (YGT) pre študentov, ktorí dokončujú magisterský ročník, alebo práve získali...

  by
 • ESA zverejnila 3. výzvu PECS pre slovenské subjekty

  V súlade so zmluvou o európskom spolupracujúcom štáte medzi Slovenskou republikou a Európskou vesmírnou agentúrou (European Cooperating State Agreement,...

  by