Author archive for MŠVVaŠ SR

 • PECS 5th call Briefing Day

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zorganizovalo dňa 19.09.2019 v Centre vedecko-technických informácií SR podujatie PECS 5th call Briefing Day,...

  by
 • Pozvánka na PECS 5th call briefing day

      Vážené dámy a páni, Európska vesmírna agentúra (ESA) pripravuje vyhlásenie piatej Výzvy na predkladanie projektov PECS, do...

  by
 • Koncepcia vesmírnych aktivít v SR

  Dňa 24. júna 2019 bola Rade vlády SR pre VTI predstavená Koncepcia vesmírnych aktivít v SR z dielne MŠVVaŠ SR v spolupráci...

  by
 • Upcoming ESA/NASA training on EO for Agriculture & Environment (June 2019, Serbia)

  Európska vesmírna agentúra (ESA), NASA a SCERIN Vás pozýva dňa 20.-24. júna 2019 na unikátny tréningový kurz zameraný…

  by
 • Príklad dobrej praxe – investovať do PECS projektov sa oplatí!

  Monitorovanie prírodných rizík na Slovensku pomocou satelitnej radarovej interferometrie bolo podporené MŠVVaŠ SR v rámci 2. výzvy PECS (Plán...

  by
 • PECS 4th Call Briefing day

  Dňa 8.novembra 2018, za prítomnosti expertov Európskej vesmírnej agentúry (ESA) v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI), sa uskutočnil seminár organizovaný...

  by
 • Prezentácie z kurzu Diaľkového pozorovania Zeme

  V dňoch 17. – 21.9.2018 sa v priestoroch Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky v Bratislave (CVTI SR) konal Tréningový...

  by
 • PECS 4th call – briefing day

  Európska vesmírna agentúra (ESA) pripravuje vyhlásenie štvrtej Výzvy na predkladanie projektov PECS, do ktorej sa môžu prihlásiť slovenské výskumné…

  by
 • ESA Academy CubeSat Hands-on Training Week

  27. júla 2018 – Európska vesmírna agentúra ESA v rámci programu ESA Academy ponúka študentom z členských a spolupracujúcich štátov (vrátane Slovenska)...

  by
 • Tréningový kurz ESA “Diaľkové pozorovanie Zeme” na Slovensku

  Európska vesmírna agentúra (ESA) v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Centrom vedecko-technických informácií...

  by