Bienálny report NK COSPAR “Space Research in Slovakia 2016 – 2017”

Bienálny report NK COSPAR “Space Research in Slovakia 2016 – 2017”
23. Apríla 2018 MŠVVaŠ SR

Pripravený bienálny report NK COSPAR “Space Research in Slovakia 2016 – 2017” nájdete na adrese http://nccospar.saske.sk/REPORT20162017/