Rýchle správy

Rýchle správy

  • Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky dáva do pozornosti všetkým žiadateľom, ktorí majú záujem a cieľ podávať projektový návrh v rámci programu Horizont 2020, že od 1.6.2019 je dostupná tzv. mentoringová schéma pre žiadateľov o príslušné granty. Viac informácií:
  • 15. júna 2019 European Space Policy Institute (ESPI) spoluorganizuje vo Viedni Workshop „Space Policy Practitioners“ počas nadchádzajúceho zasadnutia UN COPUOS. Viac info:
  • SME Initiative ESA dáva do pozornosti možnosť živého sledovania kurzu ECSS (European Cooperation for Space Standardization) v dňoch 11.-13. júna na nasledujúcom odkaze:
  • Pre záujemcov o získanie aktuálnych informácií o európskom vesmírnom priemyselnom sektore a európskom vesmírnom výskume s možnosťou vyhľadávania partnerov pre spoluprácu a využívania výsledkov uskutočnených projektov je k dispozícií nový vesmírny web portal HATCH, ktorý môžete nájsť na nasledujúcom odkaze .
  • Dňa 20. februára uplynulo 20 rokov od letu prvého slovenského kozmonauta Ivan BELLU v rámci misie ŠTEFÁNIK. Prezentáciu zo spomienkového podujatia nájdete tu.
  • Európsky inštitút pre vesmírnu politiku (ESPI) so sídlom vo Viedni ponúka možnosť 6 mesačnej stáže so začiatkom v marci 2019. Deadline na prihlasovanie je 17. február 2019. Viac informácií môžete nájsť na:    
  • Aktuálne informácie o fungovaní skCUBE a ďalších pripravovaných projektoch je možné nájsť na nasledujúcom odkaze.  
  • Dňa 20. marca 2019 sa v Bratislave uskutoční konferencia v oblasti vesmírneho priemyslu Výťah Conf. Space Industry. Viac informácií na tejto stránke.
  • Konferencia UNOOSA "Realizing the Sustainable Development Goals" sa bude konať v Číne (Changsha, 24.-27. apríl 2019). Viac informácií o podujatí možno nájsť na linku.
  • Výzva na podanie žiadostí v rámci 4. kola programu KiboCUBE. Viac informácií možno nájsť na tomto linku.