Rýchle správy

Rýchle správy

  • „Briefing“ k 4. výzve ESA PECS projektov je naplánované na 8. novembra 2018.
  • Ponuka Číny pre vedcov z členských krajín OSN uskutočniť vedecké experimenty na palube China Space Station. Podrobné informácie o zapojení sa do programu „UN/China Cooperation on the Utilization of the China Space Station“ možno nájsť na tu. Deadline na podanie žiadostí je najneskôr do 31.8.2018.

  • Európska vesmírna agentúra v januári ocenila kozmického inžiniera Dr. Jána Baláža z ÚEF SAV za mimoriadny prínos k vesmírnej misii Rosetta.
  • „Letná škola ECSL o vesmírnom práve pre slovenských uchádzačov - študentov bude tento rok v Ríme 4. - 15. septembra , termín na podávanie prihlášok je 30. jún 2017. Prvú fázu výberového procesu koordinuje SSPA. Viac informácii nájdete na: http://bit.ly/2qOql78 http://bit.ly/2qu2Cbq
  • European Space Navigation Competition je európska súťaž zameraná na hľadanie zaujímavých aplikácií využívajúcich družicovú navigáciu, najmä európsky družicový navigačný systém Galileo začal svoj už v poradí 14. ročník. Súťažiaci sa budú môcť uchádzať o zaujímavé ceny v 20. súťažných kategóriách o celkovej hodnote 1 milión EUR. Viac informácií nájdete na tejto stránke.
  • Od 1. apríla do 30. júna prebieha v poradí 7. ročník súťaže podnikateľských nápadov z oblasti diaľkového pozorovania Zeme s názvom Copernicus Masters. Na víťazné nápady tento rok čakajú ceny v celkovej hodnote viac ako 1,5 milióna EUR. Viac informácii nájdete na tejto stránke.
  • Dňa 4. apríla 2017 sa koná na MŠVVaŠ SR  zasadnutie Komisie pre kozmické aktivity v SR  za účasti zástupcov poradných orgánov - vedeckej rady a podnikateľskej komory.
  • Stretnutie k ESA PECS projektom so zástupcami ESA k stavu 1.výzvy a zhodnotenie priebehu 2.výzvy PECS projektov sa uskutoční v auguste 2017

  • 11. mája 2017 sa uskutoční Slovak Space Day v Bratislave za účasti zástupcov ESA a priemyslu.
  • Možnosť stretnúť sa so zástupcami ESA v Bratislave bude počas konferencie Re-Industrialisation of the EU 2016 organizovanej v dňoch 26.-28.októbra 2016 v rámci SK PRES. Ďalšie podrobnosti nájdete na stránke www.reineu2016.eu/.