Štvrtá výzva PECS

Štvrtá výzva PECS

Poznámka: pre lepšie pochopenie textu, prečítajte si prosím všeobecné informácie k projektovým výzvam.

 

Termíny výzvy sú nasledovné:

  • 8. novembra 2018 – brífing k 4. výzve ESA PECS projektov
  • 3. december 2018 – zverejnenie výzvy v systéme EMITS
  • 12. február 2019 – deadline na predkladanie projektov
  • apríl 2019 – vyhodnotenie žiadostí o financovanie projektov expertnou skupinou ESA
  • Negociácie a uzatváranie zmlúv – v druhej polovici roka 2019