Piata výzva PECS

Piata výzva PECS

Poznámka: pre lepšie pochopenie textu, prečítajte si prosím všeobecné informácie k projektovým výzvam.

Termíny výzvy sú nasledovné:

  • 19. september 2019 – brífing k 5. výzve ESA PECS projektov
  • 1. október  2019 – zverejnenie výzvy v systéme EMITS
  • 2. december 2019 13:00 CET – deadline na predkladanie projektov
  • február 2020 – vyhodnotenie žiadostí o financovanie projektov expertnou skupinou ESA a následné informovanie uchádzačov
  • Negociácie a uzatváranie zmlúv – v priebehu roka 2020

SK5_Briefing_Handbook Basic of ESA Procurement_19sept2019

SK5_Briefing_19sept2019_FINAL

Slovak-PECS-Achievements_1-3