Pridružené členstvo v ESA

Pridružené členstvo Slovenskej republika v Európskej vesmírnej agentúre (ESA)

Na základe Zmluvy o pridružení medzi Slovenskou republikou a Európskou vesmírnou agentúrou, ktorá bola podpísaná 14. júna 2022 na zasadnutí Rady ESA v technologickom centre Európskej vesmírnej agentúry ESTEC v holandskom Noordwijku, sa pridružením Slovenskej republiky do agentúry ESA posilňuje vzájomná spolupráca.

Od 13. októbra 2022 je Slovensko pridruženým členom ESA. Pridružené členstvo (Associate Membership) SR v ESA bolo odsúhlasené v Národnej rade Slovenskej republiky dňa 6. októbra 2022 a zmluva o pridružení bola ratifikovaná prezidentkou SR dňa 12. októbra 2022. Pridružené členstvo v trvaní nasledujúcich 7 rokov umožní slovenským subjektom zapojenie sa do dodávateľských reťazcov ESA a účasť vo vybraných voliteľných programoch ESA, ktoré si Slovenská republika, na základe preukázaných kapacít a spôsobilostí v daných oblastiach zvolila.

Pridružené členstvo v ESA je intenzívnejšou formou spolupráce, ktorá môže pre Slovenskú republiku predstavovať príležitosti pre rôznych subdodávateľov diverzifikovať časť ich portfólia. Táto spolupráca umožní aj rozvoj slovenských start-up a spin-off spoločností.

Okrem toho môže pridružené členstvo v ESA napomôcť zastaveniu odlivu vysokokvalifikovaných expertov a technologických firiem zo Slovenska, umožní efektívne využívanie už vynaložených finančných prostriedkov v období PECS, pozitívne môže ovplyvniť obraz Slovenska ako inovatívnej a technologicky vyspelej krajiny a mať dopad na investičnú príťažlivosť SR v oblasti vesmírneho sektora ako aj iných vysokotechnologických sektorov.