Druhá RPA výzva

Druhá RPA výzva

 

„V rámci pridruženého členstva Slovenskej republiky v Európskej vesmírnej agentúre (ESA) je okrem účasti na voliteľných programoch ESA možné hlásiť sa do výziev v schéme „RPA“ – Requesting Party Activities.

RPA „Requesting Party Activities“ je otvorenou výzvou na predkladanie projektových návrhov agentúre ESA a svojím spôsobom „akoby pokračovaním“ doposiaľ uskutočňovaných výziev v rámci predchádzajúcej formy spolupráce s ESA v programe PECS – t.j. výzvy RPA sú otvorené iba pre slovenské entity, kde majú možnosť zlepšovať svoje zručnosti vo vybraných oblastiach a tiež začínať skúmať nové oblasti za podpory ESA a to formou vlastného projektového návrhu i výberu témy.

 

Druhá RPA výzva

Briefing k výzve sa uskutočnil v dňoch 13. a 14.12.2023.

Výzva RPA bude otvorená v systéme ESA Star od 04.01.2024 do 12.02.2024 SEČ.

 

  1. časť prezentácií z briefingu z 13.12.2023 je dostupná na tomto odkaze:

2. časť prezentácií zo 14.12.2023 je dostupná tu:

07_SKR2_Briefing_How to write a good proposal_Final

08_SKR2_Briefing_TechnicalRequirements

 

  Výsledky 2. RPA výzvy (2024)

Organizácia Názov projektu Typ aktivity Trvanie projektu
1 Geodeticca, s. r. o. AERODROMATION A) Výskumné a prípravné aktivity 13 mesiacov
2 CTRL s. r. o. Modular Motor Drive Electronic – MMDE A) Výskumné a prípravné aktivity 8 mesiacov
3 Astros Solutions, s. r. o. Utilizing IOTA for the initial Attitude Determination in a fast-response service based on multistation photometric data. A) Výskumné a prípravné aktivity 15 mesiacov
4 Astros Solutions, s. r. o. Ephemeris Enhancement with Optical Passive Sensors for Laser Tracking in Momentum Transfer Applications (EE4LMT) A) Výskumné a prípravné aktivity 12 mesiacov
5 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského) Artificial space objects characterization using laboratory and ground-based optical measurements (ArtSPOC) A) Výskumné a prípravné aktivity 15 mesiacov
6 Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, v. v. i.  ESADOS (ESA Support for Aircrew Dosimetry Services) A) Výskumné a prípravné aktivity 15 mesiacov
7 Technická univerzita v Košiciach Advanced air deContamination system for Long tErm spAce missioNs – CLEAN B) Letový a pozemný segment 24 mesiacov
8 M2M Solutions, s. r. o. Automated Vision Control Systems for Space Equipment A) Výskumné a prípravné aktivity 6 mesiacov