Druhá RPA výzva

Druhá RPA výzva

 

„V rámci pridruženého členstva Slovenskej republiky v Európskej vesmírnej agentúre (ESA) je okrem účasti na voliteľných programoch ESA možné hlásiť sa do výziev v schéme „RPA“ – Requesting Party Activities.

RPA „Requesting Party Activities“ je otvorenou výzvou na predkladanie projektových návrhov agentúre ESA a svojím spôsobom „akoby pokračovaním“ doposiaľ uskutočňovaných výziev v rámci predchádzajúcej formy spolupráce s ESA v programe PECS – t.j. výzvy RPA sú otvorené iba pre slovenské entity, kde majú možnosť zlepšovať svoje zručnosti vo vybraných oblastiach a tiež začínať skúmať nové oblasti za podpory ESA a to formou vlastného projektového návrhu i výberu témy.

 

Druhá RPA výzva

Briefing k výzve sa uskutočnil v dňoch 13. a 14.12.2023.

Výzva RPA bude otvorená v systéme ESA Star od 04.01.2024 do 12.02.2024 SEČ.

 

  1. časť prezentácií z briefingu z 13.12.2023 je dostupná na tomto odkaze:

2. časť prezentácií zo 14.12.2023 je dostupná tu:

07_SKR2_Briefing_How to write a good proposal_Final

08_SKR2_Briefing_TechnicalRequirements