Medzinárodná spolupráca

Medzinárodná spolupráca

Výskumu vesmíru a vývoju kozmických technológií sa už venuje viac ako 60 národov sveta. Najväčsími kozmickými veľmocami sú bezpochyby USA a Ruská federácia, ktoré majú vo výskume vesmíru aj najdlhšiu tradíciu. Avšak tretím najvýznamnejším hráčom v sektore SPACE je práve Európska vesmírna agentúra ESA, ktorá je aj pre Slovensko jednoznačnou „bránou do vesmíru“.

ESA sústreďuje finančné, technologické i ľudské kapacity na také projekty, na ktoré by jednotlivé jej členské krajiny sami nestačili. Avšak mnohé z nich disponujú aj svojou vlastnou národnou vesmírnou agentúrou, ktorá implementuje národný kozmický program danej krajiny. Taký je napríklad prípad nemeckej agentúry DLR (Deutches Zentrum für Luft- und Raumfahrt), francúzskej CNES (Centre national d’études spatiales) či talianskej ASI (Agenzia Spaziale Italiana). Významnými svetovými kozmickými agentúrami sú aj japonská JAXA, čínska CNSA, indická ISRO či kanadská CSA.

Existuje aj mnoho rôznych špecializovaných organizácií, akými sú napríklad thinktank ESPI (European Space Policy Institute), poskytujúci strategické analýzy pre tvorbu kozmických politík, či networkingová agentúra EURISY, ktorej cieľom je napomáhať európskej spoločnosti mať plný úžitok z jej vesmírnych infraštruktúr. Za týmto cieľom organizuje odborné konferencie po celej Európe, vrátane Slovenska.

Národy sveta spolupracujú na problematike výskumu vesmíru aj v rámci OSN, pri ktorej existuje komisia COPUOS (Committee on the Peaceful Uses of Outer Space) a jej sekretariát UNOOSA (United Nations Office for Outer Space Affairs). Táto napríklad spravuje register kozmických objektov, je aktívna aj v oblasti medzinárodného kozmického práva.

Slovenský kozmický portál si kladie za cieľ zverejňovať príležitosti pre slovenských študentov, vedcov a firmy aj v oblasti medzinárodnej spolupráce.