Všeobecné informácie k ESA Top-Down výzvam

Všeobecné informácie k ESA Top-Down výzvam

 

Okrem otvorenej PECS výzvy (tento rok sa uskutočnila už 6. PECS výzva) majú slovenské entity možnosť súťažiť od roku 2021 aj v špecifických výzvach vyhlásených ESA s už konkrétne predefinovanými zadaniami zakázok (statements of work), ktoré vychádzajú z potenciálu slovenského vesmírneho priemyslu tak, aby slovenské subjekty, posilnili svoje kompetencie v prioritných oblastiach vesmírnych technológií, prehĺbili svoje medzinárodné partnerstvá a pripravili sa tak na budúcu participáciu v ESA programoch.

Tieto výzvy sa uskutočnia formou tzv. Top-Down výziev.

Prvé tri špecifické Top-down výzvy ESA sú nasledovné:

1)      Výzva „SK_AD01: Coarse Sun Sensor (CSS) Development Activity“ otvorená od  25.05.2021 do 06.07.2021.

2)      Výzva „SK_AD02: P3-SST-III – ROBOTIC TELESCOPES DEMONSTRATION“ otvorená od  30.04.2021 do 07.06.2021.

(Implementovaná ako Contract Change Notice k 4000124438/18/D/MRP firmy Iguassu Software Systems a.s. (CZ). Slovenský subjekt bude subkontraktorom).

3)     Výzva „SK_AD03: Slovakia National Space Safety Programme (S2P) Study“ otvorená od 17.06.2021 do 23.08.2021.

4)      Výzva „SK_AD04: MACHINE LEARNING METHODS FOR OPERATIONAL MONITORING OF SECURITY EVENTS“

otvorená od 02.07.2021 do 20.08.2021.

5)     Výzva „SKAD05: Passportization and monitoring of Slovakian wetlands with links to the ESA Danube/Black Sea Regional Initiative“ otvorená od 26.04.2022 do 07.06.2022.

6)    Výzva „SKAD06: Land cover change monitoring for identification of potential illegal activities in Slovakia“ otvorená od 26.04.2022 do 07.06.2022.

 

Prikladáme príručku (PECS Slovakia_Briefing_Handbook Basic of ESA Procurement) o možnostiach a návode na používanie nového registračno-tendrového nástroja ESA STAR, ktorý rozširuje súčasne používaný nástroj ESA a nahrádza EMITS platformu.

 

V prípade potreby počas registrácie kontaktujte:

 

esait.Service.Desk@esa.int

+39 06 941 80700

 

Odkaz na registráciu v ESA STAR Home – esa-star Registration System.

Podporný materiál DownloadFile (esa.int).