Piata výzva PECS

Piata výzva PECS

Poznámka: pre lepšie pochopenie textu, prečítajte si prosím všeobecné informácie k projektovým výzvam.

Termíny výzvy sú nasledovné:

 • 19. september 2019 – brífing k 5. výzve ESA PECS projektov
 • 1. október  2019 – zverejnenie výzvy v systéme EMITS
 • 2. december 2019 13:00 CET – deadline na predkladanie projektov
 • apríl 2020 – vyhodnotenie žiadostí o financovanie projektov expertnou skupinou ESA
 • Negociácie a uzatváranie zmlúv – v treťom kvartáli roka 2020V rámci 5.výzvy bolo prijatých 24 žiadostí, ktoré boli predmetom hodnotenia.

  Podporené projekty

  Názov projektu Organizácia Typ aktivity Trvanie projektu
  1 Blockchain Software Tool for Spacecraft Components Incoming and Outgoing Inspection. 3IPK, a.s. B) Výskumné a vývojové aktivity 12 mesiacov
  2 Potential solid lubricant for extreme temperatures based on vanadium boride UNIBA – Department of Experimental Physics D) Prípravné aktivity 14 mesiacov
  3 Capacitive Absolute Sensor for Space Applications-CAPSE CTRL s.r.o. B) Výskumné a vývojové aktivity 16 mesiacov
  4 Space Engeneering Through (True) Training (SEITT) Institute of Nuclear and Physical Engineering E) Vzdelávacie
  aktivity
  24 mesiacov
  5 Sky Simulator for Fine Guidance Sensors Trifid Automation, s.r.o. B) Výskumné a vývojové aktivity 18 mesiacov
  6 SIREN Space Ionizing Radiation Experts Nursery Institute of Experimenthal Physics of the SR E) Vzdelávacie
  aktivity
  18 mesiacov
  7 University Course EO with ESA missions Technical University of Košice- Faculty of mining, ecology, process control and geotchnologies E) Vzdelávacie
  aktivity
  18 mesiacov
  8 Slovak Automated SST Optical System Astros Solutions s.r.o. B) Výskumné a vývojové aktivity 18 mesiacov
  9 NaturaSat-software for exploring Natura 2000 habitats by satellite data Algoritmy SK, s.r.o. B) Výskumné a vývojové aktivity 24 mesiacov
  10 Ground Station Scheduling Broker M2M Solutions, s.r.o. C) Vesmírne aplikácie, produkty, služby 24 mesiacov

SK5_Briefing_Handbook Basic of ESA Procurement_19sept2019

SK5_Briefing_19sept2019_FINAL

Slovak-PECS-Achievements_1-3