Vzdelávanie a kariéra

Vzdelávanie a kariéra

Výskum vesmíru a kozmické technológie sú nepochybne veľmi zaujímavou oblasťou. Nesú v sebe dobrodružný náboj z poznávania prírodných javov a celých nových svetov. Kariéra technológa či inžiniera v oblasti aerospace je navyše lukratívna aj po finančnej stránke. Napriek tomu trpí Európa skôr nedostatkom takto kvalifikovaných ľudí.

Na týchto stránkach preto nájdete informácie o možnostiach vzdelávacích aktivít pre študentov stredných a vysokých škôl: letné školy, odbornú činnosť v ročníkových či diplomových prácach, štipendijné stáže, a pod. Pre mladých profesionálov a univerzitných absolventov prinášame tiež informácie o kariérnych príležitostiach v oblasti SPACE. Okrem aktivít, ktoré sú uvedené na tejto stránke tiež doporučujeme sledovať články portálu so značkou „education„, v ktorých sa dočítate o ďalších príležitostiach pre študentov a učiteľov.

Doporučujeme priebežne sledovať aj naše články so značkou „education„.

Stredoškolské aktivity

Študenti stredných škôl sa môžu zapojiť do dlhoročnej česko-slovenskej súťaže s názvom „Expedícia Mars„, v ktorej sa študenti vo veku 13-18 rokov môžu uchádzať o simulovaný let do vesmíru v priestoroch interaktívneho Euro Space Centre v Belgicku.

Pilotné kurzy „Kozmonautika pre stredné školy“ tiež organizuje bilingválne gymnázium Milana Hodžu v Sučanoch a bilingválne gymnázium C.S. Lewisa v Bratislave.

Vysokoškolské aktivity

Európska vesmírna agentúra disponuje širokou ponukou vzdelávacích programov pre univerzity. Všetky podrobnosti nájdete na dedikovanej stránke „ESA Education“. Za zmienku stojí predovšetkým možnosť zúčastniť sa niekoľkomesačnej stáže či možnosť využitia pádových veží, centrifúg a parabolických letov v rámci programu Drop / Spin / Fly your thesis, určených pre bakalárske, magisterské a doktorské práce.

Slovenskí absolventi majú po štúdiu tiež možnosť pracovať v ESA počas ročnej stáže v rámci programu Young Graduate Trainees či počas doktorátu vďaka programu Network/Partnering Initiative.  Absolventi doktorandského štúdia sa môžu uchádzať o dvojročnú post-doktorandskú pozíciu Research Fellow. Informácie o týchto programoch ako aj kontakty na slovenských absolventov nájdete v sekcii Kariérne príležitosti.

Angažovať sa možno aj v svetovom študentskom združení Space Generation Advisory Council.

Možnosti štúdia v oblasti SPACE u nás a v zahraničí

V slovenskej republike možno študovať obory ako astronómia, astrofyzika, kozmická fyzika, fyzikálne inžinierstvo, či už na FMFI UK v Bratislave či UPJŠ v Košiciach, na LF TUKE v Košiciach sa pripravujú aj kurzy Kozmické technológieZáklady kozmických letov. Špecializovaný kurz „Education for Space“ vzniká aj na FEI STU v Bratislave.

Z veľkého množstva zahraničných možností vyberáme aspoň astrofyzikálne smery na MFF UK v Prahe a Masarykovej univerzite v Brne , tiež odbor “Letecké a kosmické systémy” a „Letectví a kosmonautika“ na Strojníckej fakulte ČVUT v Prahe, kde je možné zúčastniť sa aj medzinárodného programu “Space Master“.

Veľmi kvalitné vzdelanie možno získať na Technickej univerzite v holandskom Delfte či na International Space University v Štrasburgu.

Kariérne príležitosti

Mimo ESA existuje veľa pracovných pozícií v oblasti SPACE, vhodných aj pre občanov Slovenska, a to v najrôznejších odvetviach. Jedným z portálov, prostredníctvom ktorého európske SPACE spoločnosti voľné pracovné miesta inzerujú, je aj stránka Space-Careers.com.

Kedže Slovensko zatiaľ nie je plným členom ESA, znamená to, že naši občania sa zatiaľ nemôžu uchádzať o riadne pracovné miesta v tejto inštitúcii. Majú však prístup napr. k nasledovným absolventským, študijným a výskumným programom ESA:

 

Student Internships

ESA ponúka študentom bakalárskeho a magisterského stupňa stáže v niektorej z pobočiek ESA (ESTEC – Holandsko, ESAC – Španielsko, ESOC – Nemecko…) v trvaní od 3 do 6 mesiacov. Uchádzači si musia vybrať špecifickú oblasť, ktorá ich zaujíma a okrem CV a online prihlášky napísať motivačný list vysvetľujúci, prečo by v tejto oblasti chceli stáž v ESA. Väčšina pobočiek príjma prihlášky na nasledujúci rok medzi 1. Septembrom a 31. Októbrom. Podrobnosti o študentských stážach a prihláškach nájdete na stránke Student Internships.

Ak Vás zaujímajú postrehy a skúsenosti slovenského účastníka, prečítajte si článok o stáži v European Space Astronomy Center (ESAC) neďaleko Madridu.

 

Young Graduate Trainees (YGT)

 Program YGT pre absolventov magisterského štúdia a študentov, ktorí práve dokončujú magisterský ročník, ponúka 1-ročné stáže (traineeships) v niektorej z pobočiek ESA. Tento prestížny program je výbornou príležitosťou na naštartovanie kariéry vo vesmírnom priemysle a výskume. YGT stáže nie sú nevyhnutne technického charakteru a zahŕňajú aj prácu v oddelení komunikácií či businessu. Voľné YGT pozície bývajú vypísané na kariérnej stránke ESA každý rok v polovici Novembra a zostávajú otvorené jeden mesiac, no neskôr sa hoci v menšom počte vypisujú ďalšie. Výberový proces zahŕňa online prihlášku s motivačným listom, video interview a osobné interview. Informácie o podmienkach YGT stáže a prihláškach nájdete na stránke programu.

 

PhD: Network/Partnering Initiative (NPI)

Program NPI ponúka možnosť získať doktorát alebo vykonať časť doktorandského výskumu v relevantnom odbore v spolupráci s ESA. Výhodou je financovanie výskumných projektov až do výšky 50%, prístup do laboratórií ESA, technická podpora odborníkov a možnosť budovania si profesionálnej siete s partnermi v súkromnom sektore. Na príhlasenie sa do programu je potrebné spolu s kandidátovým profesorom, relevantým oddelením ESA a NPI poradcami podať prihlášku, ktorej stredobodom je návrh výskumu prispôsobený potrebám ESA. Výber PhD proposalov sa koná dva razy do roka. Viac o NPI nájdete na príslušnej stránke.

 

Post-doc: Research Fellowships

Tento postdoktorandský program dáva možnosť inžinierom a vedcom pracovať počas dvoch rokov vo výskume v rôznorodých odvetviach vesmírnych technológií a vied. Výhodu majú kandidáti, ktorí získali titul PhD pred menej ako piatimi rokmi. Prihláška okrem CV a motivačného listu pozostáva z research proposalu a troch odporúčacích listov. Otvorené pozície sú vypísané na kariérnej stránke ESA. Podmienky programu ako aj podrobnosti o prihláške nájdete na stránke Research Fellowship.

 

V prípade otázok môžete kontaktovať absolventov jednotlivých programov:

01_brchnelova
Michaela Brchnelová – Intern, Aerothermodynamics

Michaela od roku 2015 študuje letecké a raketové inžinierstvo na Delft University of Technology. Od septembra 2017 do januára 2018 stážovala v ESTECu, technologickom centre ESA, na sekcii aerotermodynamiky a pohonu a pracovala na výskume tzv. re-entry lietadiel. Špecializuje sa na hypersonickú a supersonickú aerodynamiku a letovú dynamiku.

Kontakt: m.brchnelova[zavinac]gmail.com


02_dosenovicova
Denisa Dosenovičová – YGT, Solar Generators

Denisa vyštudovala chémiu v Londýne a neskôr získala magisterský titul v Estónsku so zameraním na štúdium materiálov používaných v solárnych článkoch. V ESTECu od septembra 2017 pracuje na oddelení solárnych generátorov, ktorých úlohou je kvalifikovať solárne články a pripraviť dizajn solárnych polí na špecifické misie. Ako YGT pracuje najmä v laboratóriu na elektrickom a optickom kvalifikovaní solárnych článkov a štandardov.

Kontakt: ddosenovic[zavinac]hotmail.co.uk


03_poliacek
Matej Poliaček – YGT, Software Systems

Matej pracuje od októbra 2017 ako Young Graduate Trainee v divízií softvérových systémov. V ESA sa venuje najmä vývoju softvéru pre testovaciu infraštruktúru satelitov a modelovaniu systémov a dát. Pred prácou v ESA študoval na University of Glasgow štatistiku a sofvérové inžinierstvo.

Kontakt: poliacek.matej[zavinac]gmail.com


stefko

Marcel Štefko – YGT, Mission performance

Marcel pracuje v kancelárii misie JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer) na vyhodnocovaní výkonnosti tejto družice z hľadiska spotreby energie, tvorby dát a dosiahnuteľnosti cieľov misie. Taktiež sa podieľa na tvorbe softvéru na spracovávanie dát súvisiacich s misiou a vizualizačných materiálov. Pred nástupom ako Young Graduate Trainee v septembri 2017 absolvoval bakalárske štúdium na FSI VUT Brno a následne magisterský odbor Applied Physics na švajčiarskom technologickom inštitúte EPF Lausanne.

Kontakt: marcel.stefko1[zavinac]gmail.com


04_vanik
Peter Vaník – YGT, Technology Management

Peter vyštudoval geografiu a politiku na University of Glasgow, kde neskôr získal magisterský titul z IT. Od októbra 2017 pracuje v ESTECu na oddelení technologických programov (TRP a GSTP), ktoré spravuje vývoj najnovších technológií v ESA. Vďaka stáži má možnosť sa dozvedieť o širokom spektre vesmírnych technológií a vidieť, ako do ich vývojového procesu vstupujú členské štáty, výskumníci a súkromné firmy.

Kontakt: peter.vanik.sk[zavinac]gmail.com


05_baca
Adrián Bača – Research Fellow, Materials and Processes

Adrián je absolvent Katedry materiálového inžinierstva Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity. Po úspešnom ukončení doktorandského štúdia v obore Technické materiály následne pokračoval vo Výskumnom centre ŽU v divízii výskumu materiálov pre dopravu. V ESTECu sa od mája 2017 ako Research Fellow venuje štúdiu a charakterizácii kovových materiálov vyhotovených aditívnymi výrobnými technológiami.

Kontakt: adrian.baca[zavinac]hotmail.sk


06_mrnka
Michal Mrnka – Research Fellow, Antennae & Sub-mm Waves

Michal získal inžiniersky a doktorský titul na VÚT v Brne v odbore elektronika a komunikačné technológie. Počas štúdia strávil rok vo Fínsku, rok na stáži v Nemecku a dva roky pôsobil ako výskumný inžinier v pardubickej firme zaoberajúcou sa pasívnou rádiolokáciou. Od septembra 2017 pracuje v ESTECu, kde má na starosti analýzu a návrh koncepcie testovacích zariadení pre meranie kvality navigačných signálov budúcich generácií satelitov Galileo.

Kontakt: xmrnka[zavinac]gmail.com