Prvá RPA výzva

Prvá RPA výzva

 

V rámci pridruženého členstva Slovenskej republiky v Európskej vesmírnej agentúre (ESA) je okrem účasti na voliteľných programoch ESA možné hlásiť sa do výziev v schéme „RPA“ – Requesting Party Activities.

RPA „Requesting Party Activities“ je otvorenou výzvou na predkladanie projektových návrhov agentúre ESA a svojím spôsobom „akoby pokračovaním“ doposiaľ uskutočňovaných výziev v rámci predchádzajúcej formy spolupráce s ESA v programe PECS – t.j. výzvy RPA sú otvorené iba pre slovenské entity, kde majú možnosť zlepšovať svoje zručnosti vo vybraných oblastiach a tiež začínať skúmať nové oblasti za podpory ESA a to formou vlastného projektového návrhu i výberu témy.

 

Prvá RPA výzva

Briefing k výzve sa uskutočnil 15.11.2022.

Výzva RPA bola otvorená v systéme ESA Star od 08.12.2022 do 08.02.2023.

Úspešne hodnotené projekty z 1. RPA výzvy:

Organizácia Názov projektu Typ aktivity Trvanie projektu
1 Abmerit ESTE4Space B) Letové aktivity 15 mesiacov
2 Oddelenie astronómie a astrofyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského Small NEO characterization through Spectroscopy(SNEOS) D) Vesmírna veda 36 mesiacov
3 Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva, Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Academia & Industry Synergy for Slovakia SpaceAspirations (AISSSA) G) Vzdelávacie aktivity 36 mesiacov
4 GEODETICCA VISION, s.r.o. Illegal buildings detector F) Downstreamové aplikácie 24 mesiacov
5 Strojnícka fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Introduction to Space Engineering – EDUSTU G) Vzdelávacie aktivity 18 mesiacov
6 Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Study toward enhancing reliability and timeliness of Vigil mission predictions through Machine Learning D) Vesmírna veda 30 mesiacov
7 Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach Development of SCSS-Net: Solar Corona StructuresSegmentation algorithm by deep neural networks A) Výskumné a prípravné aktivity 15 mesiacov
8 MicroStep, spol. s r. o. AI4THOR – AI for Improved ThunderstormNowcasting from MSG and MTG A) Výskumné a prípravné aktivity 15 mesiacov
9 M2M Solutions, s.r.o. Supply chain management for CPPAs & SpaceSystem Integrators A) Výskumné a prípravné aktivity 14 mesiacov