Siedma výzva PECS

Siedma výzva PECS

Poznámka: pre lepšie pochopenie textu, prečítajte si prosím všeobecné informácie k projektovým výzvam.

Termíny 7. PECS výzvy sú nasledovné:

  • 11. január 2022 – online brífing k 7. PECS výzve
  • 25. január 2022 – zverejnenie výzvy v systéme ESA Star
  • 10. marec 2022 – deadline na predkladanie projektov
  • máj  2022– vyhodnotenie žiadostí o financovanie projektov expertnou skupinou ESA
  • Negociácie a uzatváranie zmlúv – 3. kvartál 2022.