Siedma výzva PECS

Siedma výzva PECS

Poznámka: pre lepšie pochopenie textu, prečítajte si prosím všeobecné informácie k projektovým výzvam.

Termíny 7. PECS výzvy sú nasledovné:

  • 11. január 2022 – online brífing k 7. PECS výzve
  • 25. január 2022 – zverejnenie výzvy v systéme ESA Star
  • 10. marec 2022 – deadline na predkladanie projektov
  • máj  2022– vyhodnotenie žiadostí o financovanie projektov expertnou skupinou ESA
  • Negociácie a uzatváranie zmlúv – 3. kvartál 2022.

Celkovo bolo v siedmej výzve podaných 13 projektových návrhov, z ktorých 7 bolo vyhodnotených ako úspešných a vybraných na financovanie.

Názov projektu Organizácia Typ aktivity Trvanie projektu
1 Hα and CN emissions as tracers of H2O molecules and organic compounds in meteoroids: a feasibility study and instrument design Univerzita Komenského v Bratislave D) Prípravné aktivity 18 mesiacov
2 Modelling the night sky brightness produced by space objects Univerzita Komenského v Bratislave D) Prípravné aktivity 16 mesiacov
3 Proposal for Slovak universities curriculum adaptation toward S2P market (SK-S2P-Edu) Technická univerzita v Košiciach E) Vzdelávacie aktivity 10 mesiacov
4 dCorePQfabric DECENT Group, a.s. D) Prípravné aktivity 9 mesiacov
5 Roadmap for EuroQCI optical ground station deployment in Slovakia – Study Astros Solutions s.r.o. D) Prípravné aktivity 15 mesiacov
6 ENEUM: Enhancing Earth Observation Curriculum with a Focus on ESA Sensors Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach E) Vzdelávacie aktivity 18 mesiacov
7 Feasibility Study of Contact Capacitor Discharge Welding Gear for Space Debris Capture Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV D) Prípravné aktivity 19 mesiacov

Implementácia 7 odporúčaných projektových návrhov podlieha schvaľovaciemu procesu delegovaných orgánov ESA a závisí aj od úspešného výsledku rokovaní s konkrétnymi entitami.