SR a vesmír

Slovenská republika a vesmír

Slovensko má vo výskume vesmíru dlhú, viac než 40-ročnú tradíciu a ako jedna z mála krajín sveta aj vlastného kozmonauta. Dedičstvo úspešnej účasti v bývalom programe INTERKOSMOS sa premietlo do pokračovania aktivít v rámci širšej medzinárodnej spolupráce, vrátane účasti na projektoch Európskej vesmírnej agentúry ESA. Kľúčovým pre ďalší rozvoj kozmických aktivít v našej krajine sa stal rok 2015, kedy sa Slovenská republika stala tzv. Európskym spolupracujúcim štátom ESA, čím sa zaradila do elitného klubu krajín, ktoré spolupracujú na európskom programe pre výskum kozmu a vývoju kozmických technológií .

Všeobecné informácie o kozmických aktivitách v SR sú v tejto sekcii rozdelené nasledovne:

V blízkej budúcnosti pribudnú na tomto portáli aj články venované histórii výskumu kozmu na našom území, ako aj informácie o príprave Koncepcie rozvoja kozmických aktivít v SR.