Šiesta výzva PECS

Šiesta výzva PECS

Poznámka: pre lepšie pochopenie textu, prečítajte si prosím všeobecné informácie k projektovým výzvam.

Termíny výzvy sú nasledovné:

  • 12. január 2021 – online brífing k 6. PECS výzve
  • 25. január 2021 – zverejnenie výzvy v systéme EMITS
  • 10. marec 2021 – deadline na predkladanie projektov
  • máj/jún 2021– vyhodnotenie žiadostí o financovanie projektov expertnou skupinou ESA
  • Negociácie a uzatváranie zmlúv – v druhej polovici roka 2021.
    Účastníci výzvy, ktorí podali návrh projektového zámeru v systéme EMITS, budú o výsledkoch informovaní priamo expertmi ESA v priebehu mája/júna 2021.