Šiesta výzva PECS

Šiesta výzva PECS

Poznámka: pre lepšie pochopenie textu, prečítajte si prosím všeobecné informácie k projektovým výzvam.

Termíny výzvy sú nasledovné:

  • 12. január 2021 – online brífing k 6. PECS výzve
  • 25. január 2021 – zverejnenie výzvy v systéme EMITS
  • 10. marec 2021 – deadline na predkladanie projektov
  • máj/jún 2021– vyhodnotenie žiadostí o financovanie projektov expertnou skupinou ESA
  • Negociácie a uzatváranie zmlúv – v druhej polovici roka 2021.

V rámci 6. PECS výzvy bolo prijatých 29 žiadostí, ktoré boli predmetom hodnotenia expertmi ESA.

Podporené projekty

  Názov projektu Organizácia Typ aktivity Trvanie projektu
1 Design and qualification of a Capacitive Absolute sensor – EQM (CAPSE2) CTRL S.R.O. A) Letový hardware 18 mesiacov
2 Blockchain-augmented configuration management for spacecraft engineering 3IPK, a.s. B) Výskumné a vývojové aktivity 14 mesiacov
3 Towards quantification of non-photosynthetic vegetation from Copernicus Hyperspectral Imaging Mission for the Environment (Acronym: CHIME_NPV) Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences D) Prípravné aktivity 24 mesiacov
4 Feasibility study of data-driven Autonomous Service for Prediction of Ionospheric Scintillations (ASPIS) Institute of Experimental Physics, of the Slovak Academy of Sciences D) Prípravné aktivity 18 mesiacov
5 Preparatory activity for an ASIC development applicable for space sensors (CAPASIC) CTRL S.R.O. D) Prípravné aktivity 14 mesiacov
6 Ultra-high temperature thin coatings for aerospace industry STATON, s.r.o. D) Prípravné aktivity 20 mesiacov
7 Enhanced solar radiation nowcasting based on geostationary satellite data (NOWCASTSAT) Solargis s.r.o.  

C) Vesmírne aplikácie (downstream)

18 mesiacov
8 Advanced electronics with supercaps UNIVERSITY OF ZILINA B) Výskumné a vývojové aktivity 18 mesiacov
9 Retrieval of Motions and Potential Deformation Threats using InSAR Geodesy (remotIO) insar.sk s.r.o. B) Výskumné a vývojové aktivity 24 mesiacov
10 Satellite-based delineation of yield productivity zones for Slovak crop fields (SatZones) YMS, a.s. C) Vesmírne
aplikácie (downstream)
18 mesiacov
11 Validation of reentry models by using real optical measurements obtained by AMOS global network (AMOS-Reentry) Astros Solutions

s.r.o.

B) Výskumné a vývojové aktivity 24 mesiacov
12 Space CARTOGRAPHER GEODETICCA VISION, s.r.o. D) Prípravné aktivity 18 mesiacov
13 Formulation and Assessment of Multi-agent Active Debris Removal Application Strýco Berco

s.r.o.

D) Prípravné aktivity 19 mesiacov
14 MELISSA Feeder BioX Technologies s.r.o. B) Výskumné a vývojové aktivity 18 mesiacov
15 Limnospira – Lipidom and Pathways BioX Technologies s.r.o. B) Výskumné a vývojové aktivity 23 mesiacov