Štvrtá výzva PECS

Štvrtá výzva PECS

Poznámka: pre lepšie pochopenie textu, prečítajte si prosím všeobecné informácie k projektovým výzvam.

 

Termíny výzvy sú nasledovné:

  • 8. novembra 2018 – brífing k 4. výzve ESA PECS projektov
  • 3. december 2018 – zverejnenie výzvy v systéme EMITS
  • 12. február 2019 – deadline na predkladanie projektov
  • apríl 2019 – vyhodnotenie žiadostí o financovanie projektov expertnou skupinou ESA
  • Negociácie a uzatváranie zmlúv – v druhej polovici roka 2019

K štvrtej výzve bolo prijatých 14 žiadostí, ktoré boli predmetom hodnotenia.

Podporené projekty

Názov projektu Organizácia Typ aktivity Trvanie projektu
1 Aľthrospira: Biomass Recovery Biox Technologies s.r.o. B) Výskumné a vývojové aktivity 20 mesiacov
2 SBAS Geometry Analysis Tool Touch4IT s.r.o. B) Výskumné a vývojové aktivity 15+6 mesiacov
3 Adjustment of a Novel Capacitive
Multiturn Absolute Rotary Encoder
for Space Application – Beam
Pointing System (CAPMARE2).
CTRL s.r.o. A) Letový hardware 18 mesiacov
4 Technical University of
Kosice, Faculty of Electrical
Engineering and Informatics
TUKE Space Forum E) Edukačné
aktivity
24 mesiacov
5 Wax Fuel Embedded Structure
(WAFER) for Hybrid Rocket
Motor
BOROSPACE s.r.o. B) Výskumné a vývojové aktivity 18 mesiacov
6 ESA-Sen2Agri connection with
ESTE
ABmerit s.r.o. B) Výskumné a vývojové aktivity 15 mesiacov
7 Study of meteoroid composition by
meteor spectroscopy and simulated
ablation of meteorites
Comenius University in
Bratislava, Faculty of
Mathematics, Physics and
Informatics
B) Výskumné a vývojové aktivity 24 mesiacov