Výskum a vývoj

Výskum vesmíru a vývoj kozmických technológií

Inštitúcie vykonávajúce výskum a vývoj so záujmom o riešenie projektov v oblasti SPACE sa môžu na týchto stránkach informovať o podmienkach a príležitostiach v rámci rôznych projektových schém. Najväčšia pozornosť je venovaná programu ESA PECS. Neskôr pribudnú informácie o možnosti účastniť sa výziev aj iných medzinárodných iniciatív v oblasti SPACE.

Obsahovo sú informácie rozdelené nasledovne: