2. ESA Top-Down výzva

2. ESA Top-Down výzva

 

2. VýzvaSK_AD02: P3-SST-III – ROBOTIC TELESCOPES DEMONSTRATION” bude otvorená v termíne od 30.04.2021 do 07.06.2021.

V tomto prípade je postup nasledovný:

Česká spoločnosť Iguassu Software Systems a.s. (CZ) si výberovým procesom určí slovenskú entitu, ktorá bude subkontraktorom ich bežiaceho projektu s ESA.

Prikladáme Cover Letter, Proposal TemplateStatement of Work.

Váš návrh v podobe Proposal Template (v súlade s požiadavkami vyjadrenými v Cover Letter) je potrebné zaslať na mailovú adresu:

jiri.doubek@iguassu.cz v termíne od 30.04.2021 do 07.06.2021 13:00 SEČ.

 

Max. suma pre túto výzvu je 180 000 €, pričom doba implementácie projektu predstavuje 12 mesiacov.

 

Výsledky tejto výzvy budú žiadateľom oznámené priamo firmou Iguassu Software Systems a.s v priebehu júla/augusta 2021.

 

Online briefing k tejto výzve sa uskutoční so zástupcami firmy Iguassu Software Systems a.s dňa 11.05.2021 od 10:00 na platforme WEBEX.

 

Prihlasovanie je možné prostredníctvom tohto linku:

https://esait.webex.com/esait/onstage/g.php?MTID=e2254d555b169c572c53320c45ec15057

 

V prípade otázok k tejto výzve môžete kontaktovať zástupcu Iguassu Software Systems a.s.:

 

jiri.doubek@iguassu.cz

+420 235 351 000

 

Základný predpoklad pre podávanie projektových zámerov je registrácia v ESA STAR. Preto aj pri podávaní návrhu na riešenie tejto zákazky je nevyhnutná registrácia v ESA STAR.

 

Prikladáme príručku (PECS Slovakia_Briefing_Handbook Basic of ESA Procurement) o možnostiach a návode na používanie nového registračno-tendrového nástroja ESA STAR, ktorý rozširuje súčasne používaný nástroj ESA STAR a nahrádza EMITS platformu.

 

V prípade potreby počas registrácie kontaktujte:

 

esait.Service.Desk@esa.int

+39 06 941 80700

 

Link na registráciu v ESA STAR Home – esa-star Registration System.

Podporný materiál DownloadFile (esa.int).​

 

Prezentácia z online briefingu uskutočneného dňa 11.05.2021 sa nachádza na tomto odkaze:

SSA-P3-SST-III_CR02_Iguassu_briefing_final