7. PECS výzva

7. PECS výzva
17. decembra 2021 MŠVVaM SR

AKTUALIZÁCIA: máj 2022

 

Výsledky poslednej 7. PECS výzvy sú dostupné na tomto odkaze.

 

 

 

 

 

 

Online briefing k 7. PECS výzve sa uskutoční 11. januára 2022 v čase od 14:00 – 17:00 prostredníctvom aplikácie WEBEX. Na podujatie je potrebné sa registrovať na tomto odkaze:

https://esait.webex.com/esait/onstage/g.php?MTID=eb5e9e11562a5b545c802dc52354bf60c

Počas online briefingu bude možné prediskutovať s expertmi ESA všeobecné otázky týkajúce sa výzvy priamo v chate. V prípade konkrétnych otázok týkajúcich sa Vašich zamýšľaných projektových zámerov, je potrebné kontaktovať expertov ESA a dohodnúť si termín individuálneho online stretnutia (max. 20 min. na 1 organizáciu), a to elektronicky – mailom na Kim.Johnson@esa.int a kay.van.der.made@ext.esa.int s uvedením: „SK7 Consultation Request ‐ Company name“ v predmete mailu. Prosíme Vás uviesť v texte požiadavky aj oblasť Vášho záujmu (napr. všeobecné technológie, EGSE/MGSE, kybernetická bezpečnosť, kvantové technológie, veda, vzdelávanie, štúdie trhu, atď.).

Individuálne online konzultácie s expertmi ESA po briefingu sa uskutočnia (na základe Vašej predchádzajúcej dohody s ESA) v týchto termínoch: 12. januára 2022 v časoch 9:00-11:30 a 12:30 -16:30 a 13. januára 2022 v čase 12:30 -16:30.

Podrobnejšie informácie so základnými údajmi k výzve, vzor projektového návrhu, inštrukcie ako napísať dobrý projektový návrh a informácie o priebehu tendra sa nachádzajú na nasledujúcom odkaze: https://esabox.esa.int/owncloud/index.php/s/1brmZKOvwH1zt1G

Heslo: SK7_2022

Odporúčame Vám podrobne si preštudovať poskytnuté podklady ešte pred uskutočnením briefingu, nakoľko Vám môžu pomôcť lepšie sa na briefing vopred pripraviť. Na rovnakom odkaze pribudnú po uskutočnení výzvy ďalšie materiály a potrebné dokumenty. (Dokumenty si tiež môžete stiahnuť na odkaze registrácie na podujatie).

Dôležité upozornenie: V rámci tejto výzvy nie je možné uchádzať sa o projekty v nasledujúcich oblastiach: „Earth Observation Space Applications, Space Safety / Situational Awareness, Telecommunications, Navigation, Launch vehicles or Human Space Flight“, keďže tieto špecifické oblasti sú vyňaté z obsahového zamerania 7. PECS výzvy.

Nakoľko počas online briefingu experti ESA poskytnú kľúčové informácie a rady, ako správne napísať projektový návrh, je dôležité a potrebné, aby sa tohto online briefingu zúčastnili tí zástupcovia Vašich spoločností, ktorí budú následne písať a podávať projektový návrh. Tento briefing sa uskutoční iba raz a nebude sa opakovať, preto je jedinečnou príležitosťou aj (a nielen) pre nových záujemcov získať cenné informácie o tejto PECS výzve a ESA. Na základe skúseností z predchádzajúcich výziev je preukázané, že entity, ktoré sa briefingov zúčastnili, mali vyššiu šancu uspieť vo výzve.