Aktuálne informácie k druhej výzve PECS

Aktuálne informácie k druhej výzve PECS
13. októbra 2016 MŠVVaM SR

Dňa 3.októbra 2016 bol termín na podanie návrhov projektov v rámci druhej výzvy PECS pre SR. Tender Evaluation Board (TEB) zložená z expertov ESA oznámila, že celkovo bolo podaných 20 návrhov projektov zo strany slovenských uchádzačov. Očakáva sa, že do konca roka 2016 by mal uvedený TEB uzavrieť vyhodnotenie predložených slovenských projektových návrhov.

Všetci uchádzači, ktorí podali návrhy na PECS projekty, budú v priebehu januára 2017 informovaní zástupcami ESA o výsledku hodnotenia. S úspešnými uchádzačmi bude následne zahájané rokovanie o zmluvách, ktoré by mali byť uzavreté s ESA v priebehu mája/júna 2017.

Podobne ako v prvej PECS výzve, bude aj teraz možnosť pre neúspešných uchádzačov absolvovať so zástupcami ESA podrobný rozhovor o dôvodoch zamietnutia projektu, ako aj o spôsoboch jeho zlepšenia, s možnosťou opätovného podania návrhu projektu v budúcich PECS výzvach.