Bienálny report NK COSPAR „Space Research in Slovakia 2016 – 2017“

Bienálny report NK COSPAR „Space Research in Slovakia 2016 – 2017“
23. apríla 2018 MŠVVaM SR

Pripravený bienálny report NK COSPAR „Space Research in Slovakia 2016 – 2017“ nájdete na adrese http://nccospar.saske.sk/REPORT20162017/