Deň ESA na Slovensku

Deň ESA na Slovensku
20. marca 2023 MŠVVaM SR

Dňa 16. marca 2023 sa v Košiciach uskutočnila konferencia „Deň ESA na Slovensku“ organizovaná Slovenskou vesmírnou kanceláriou v spolupráci so Zväzom slovenských vedecko-technických spoločností (ZSVTS) pod záštitou a za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Jána Horeckého, za aktívnej účasti zástupcov Európskej vesmírnej agentúry (ESA).

Zámerom podujatia bolo zvyšovanie povedomia o pridruženom členstve Slovenskej republiky v Európskej vesmírnej agentúre a o význame vesmírnych aktivít pre spoločnosť. Konferencia sa venovala informovaniu o fungovaní a programoch ESA, zhodnoteniu spolupráce Slovenskej republiky s ESA a identifikovaniu našich možností, ako pridruženého člena ESA. Podujatie tiež umožnilo, prostredníctvom odborných príspevkov, poskytnúť informácie, zdieľať skúsenosti a príklady dobrej praxe a úspešnej realizácie vesmírnych aktivít na Slovensku.

Hosťom konferencie sa na začiatku virtuálne prihovoril aj generálny riaditeľ ESA Josef Aschbacher a vo svojom príspevku vyzdvihol angažovanie a udržateľný záväzok Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej vesmírnej kancelárie voči vesmírnym aktivitám.

Krátky video zostrih z konferencie môžete nájsť na tomto odkaze.

Počas konferencie sa uskutočnila aj spoločná Tlačová konferencia zástupcov ESA a Slovenska. Môžete si ju pozrieť na tomto odkaze.

Sprievodného podujatia „Vesmír na dotyk“, ktoré sa uskutočnilo 17.03.2023 ako popularizačné podujatie pre študentov a verejnosť sa zúčastnil prvý slovenský kozmonaut Ivana Bellu spolu s členom posádky letu Sojuz TM 29 – francúzskym astronautom Jean-Pierre Haigneré. Krátke video z tohto podujatia je na tomto odkaze.