ESA Academy CubeSat Hands-on Training Week

ESA Academy CubeSat Hands-on Training Week
2. augusta 2018 MŠVVaM SR

27. júla 2018 – Európska vesmírna agentúra ESA v rámci programu ESA Academy ponúka študentom z členských a spolupracujúcich štátov (vrátane Slovenska) možnosť stáže na dobu 3 až 6 mesiacov v belgickom centre ESEC. Stáž je zameraná na podporu výskumných a laboratórnych experimentov z oblasti vývoja satelitných zariadení a je súčasťou prípravy druhej edície tzv. „ESA Academy CubeSat Hands-on Training Week“.
Záujemci by mali byť študentmi aspoň tretieho ročníka bakalárskeho štúdia inžinierskeho. zamerania, so základnými poznatkami o vesmírnom inžinierstve a fungovaní kozmických systémov. Žiadosti vrátane motivačného listu, životopisu, študijných výsledkov a odporúčacieho listu od univerzitného profesora je potrebné zaslať do 2. septembra 2018 na adresu esa.academy@esa.int.

Najskorší možný dátum začatia stáže je  1. október 2018.

Viac informácii nájdete priamo na stránke ESA :

http://www.esa.int/About_Us/Careers_at_ESA/Traineeship_opportunity_satellite_model_training_sessions_development

https://www.esa.int/About_Us/Careers_at_ESA/Student_Internships2