Nová výzva ESA

Nová výzva ESA
17. decembra 2020 MŠVVaM SR

Online briefing k novej výzve sa uskutoční 12. januára 2021 v čase 09:30 – 12:00 prostredníctvom aplikácie WEBEX.

Odkaz na registráciu online stretnutia:

https://esait.webex.com/esait/onstage/g.php?MTID=e255ff36cfe5798c8e27503c50e1efbfb

Počas online briefingu budete môcť prediskutovať s expertmi ESA všeobecné otázky priamo v chate. V prípade konkrétnych otázok týkajúcich sa Vašich zamýšľaných projektových zámerov, treba kontaktovať expertov ESA dohodnúť si termín SKYPE/WEBEX stretnutia, a to elektronicky – mailom  (kay.van.der.made@esa.int) s uvedením v predmete mailu: „SK6 Consultation Request – Company name“.

Pripájame tipy ako napísať dobrý projektový zámer.   How to write a good proposal PECS_NMS

Otvorenie 6. PECS výzvy sa predpokladá koncom januára 2021. Konkrétne informácie budú poskytnuté počas online briefingu.

V prípade záujmu o viac informácií o ESA a jej programoch, príprave výzvy a k nahliadnutie vzorového návrhu žiadosti Vám odporúčame preštudovať si podkladové materiály na odkaze: https://esabox.esa.int/owncloud/index.php/s/7HK2F0vHZsyQCQX

Heslo: 1807_Slovakia

Na rovnakom odkaze pribudnú po uskutočnení výzvy ďalšie materiály a potrebné dokumenty.