Nové výzvy ESA

Nové výzvy ESA
3. decembra 2020 MŠVVaM SR

Na rokovaní dňa 07.10.2020 schválila vláda SR Návrh na pokračovanie spolupráce SR s ESA, na ktorú vyčlenila 4,5 milióna € ročne. Dňa 08.10.2020 na spoločnom virtuálnom rokovaní SR informovala ESA o tomto zámere, na základe čoho boli zahájené rokovania tak, aby plynulá spolupráca mohla pokračovať ďalej.

V súvislosti s uvedeným a v záujme posilnenia, zväčšenia a skvalitnenia slovenského vesmírneho priemyslu, SR a ESA spoločne pripravujú začiatkom roka 2021 rozšírenú výzvu s novými prvkami. Okrem klasickej otvorenej výzvy budú mať záujemcovia možnosť súťažiť v špecifických tendroch ESA s konkrétne určenými zadaniami zakázok, ktoré budú vychádzať z potenciálu slovenského vesmírneho priemyslu tak, aby slovenské subjekty skvalitnili svoje projektové návrhy. Predpokladáme, že viac informácií Vám poskytneme už v priebehu decembra 2020 na tejto stránke, ako aj na stránke SARIO.