PECS 4th Call Briefing day

PECS 4th Call Briefing day
9. novembra 2018 MŠVVaM SR

Dňa 8.novembra 2018, za prítomnosti expertov Európskej vesmírnej agentúry (ESA) v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI), sa uskutočnil seminár organizovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

PECS 4th Call Briefing day bol zameraný na podrobnú prezentáciu podmienok štvrtej PECS výzvy, pričom zainteresovaní účastníci mali možnosť individuálne konzultovať svoje projektové zámery priamo s expertmi ESA.

4. PECS výzva pre podávanie návrhov bude otvorená od 3. decembra 2018 do 12. februára 2019.

Podrobné informácie o výzve, spôsobe prihlasovania, formálnych náležitostiach a podmienkach účasti nájdete v nasledujúcich dokumentoch:

  1. SK4_Briefing_8Nov2018_v3
  2. SK4_Briefing_Handbook Basics of ESA Procurement_8Nov2018_v1
  3. SK4_PECS_PROPOSAL SUBMISSION HIGH LEVEL CHECKLIST_8Nov18