PECS 4th call – briefing day

PECS 4th call – briefing day
18. septembra 2018 MŠVVaM SR

Vážené dámy a páni,

Európska vesmírna agentúra (ESA) pripravuje vyhlásenie štvrtej Výzvy na predkladanie projektov PECS, do ktorej sa môžu prihlásiť slovenské výskumné a vývojové organizácie, vysoké školy i podnikateľské subjekty.

Pri tejto príležitosti organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR jednodňový seminár – „PECS 4th Call Briefing“, zameraný na podrobnú prezentáciu podmienok výzvy s možnosťou individuálnych konzultácií Vašich možných projektových zámerov s expertmi ESA. Podujatie sa uskutoční dňa 8. novembra 2018Centre vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava, 2.poschodie.

 

Predbežný program:

8:30-9:00       Registrácia

9:00-12:30      Brífing ESA o podmienkach 4. výzvy PECS + všeobecná diskusia

12:30-13:15     Obedová prestávka

13:15-16:30     Individuálne konzultácie s predstaviteľmi ESA o projektových zámeroch (maximálne 15 minút na 1 inštitúciu).

 

Samotná výzva PECS bude uverejnená v databáze ESA EMITS (http://emits.sso.esa.int) od 1. decembra 2018 do 12. februára 2019.

Dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na toto podujatie a požiadať Vás o :

  • potvrdenie účasti
  • potvrdenie záujmu o osobnú konzultáciu s určením projektového zámeru

 

najneskôr do 25.októbra 2018 na adrese https://goo.gl/forms/lcIdqPQ0FfVBeoiG2