PECS 5th call Briefing Day

PECS 5th call Briefing Day
23. septembra 2019 MŠVVaM SR

Výsledky 5. PECS výzvy sú dostupné na nasledujúcom odkaze.

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zorganizovalo dňa 19.09.2019 v Centre vedecko-technických informácií SR podujatie PECS 5th call Briefing Day, ktoré bolo zamerané na prezentáciu podmienok 5. PECS výzvy a účastníkom boli taktiež umožnené osobné konzultácie k projektovým zámerom s expertmi ESA.

Materiály prezentované počas podujatia: SK5_Briefing_19sept2019_FINAL

SK5_Briefing_Handbook Basic of ESA Procurement_19sept2019

SK5_PECS_PROPOSAL SUBMISSION HIGHLEVEL CHECKLIST_19sept19

Prezentácia implementácie úspešných projektov 1.-3. PECS výzvy :Slovak-PECS-Achievements_1-3