Podpis Zmluvy o pridružení medzi Slovenskou republikou a Európskou vesmírnou agentúrou (ESA)

Podpis Zmluvy o pridružení medzi Slovenskou republikou a Európskou vesmírnou agentúrou (ESA)
4. júla 2022 MŠVVaŠ SR

Dňa 14. júna 2022 bola na zasadnutí Rady ESA v technologickom centre Európskej vesmírnej agentúry ESTEC v holandskom Noordwijku slávnostne podpísaná Zmluva o pridružení medzi Slovenskou republikou a Európskou vesmírnou agentúrou, ktorú zastupujúc Slovenskú republiku podpísal štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ľudovít Paulis a za Európsku vesmírnu agentúru generálny riaditeľ Josef Aschbacher.

Slovenská republika spolupracuje s ESA už od roku 2010, kedy bola podpísaná základná rámcová Dohoda o spolupráci s Európskou vesmírnou agentúrouCooperation Agreement“. V roku 2015 bola podpísaná Zmluva o európskom spolupracujúcom štáte (Zmluva o ECS)European Cooperating State Agreement“ a v roku 2016 plán jej finančného plnenia – PECS Charter, na základe ktorého sa Slovensko odvtedy zúčastňuje programu PECS (Plán pre európske spolupracujúce štáty).

Zmluva o pridružení medzi Slovenskou republikou a Európskou vesmírnou agentúrou (Zmluva o pridružení) nahrádza aktuálne (do 04.08.2022) platnú Zmluvu o ECS a posilňuje doterajší vzájomný bilaterálny vzťah SR s ESA pridružením do agentúry.

Cieľom uzavretia Zmluvy o pridružení je získanie pridruženého členstva v ESA počas obdobia nasledujúcich 7 rokov, čím sa Slovenskej republike a slovenským subjektom umožní zapojenie sa do dodávateľských reťazcov ESA a účasť vo vybraných voliteľných programoch ESA, ktoré si Slovenská republika zvolí.

Pridružené členstvo v ESA je intenzívnejšou formou spolupráce, ktorá môže pre Slovenskú republiku predstavovať príležitosti pre rôznych subdodávateľov diverzifikovať časť ich portfólia. Táto spolupráca umožní aj rozvoj slovenských start-up a spin-off spoločností. Celkovo možno konštatovať, že pridružené členstvo v ESA ponúka možnosti na transformáciu slovenského hospodárstva a rozvoj jeho inovačného potenciálu k oblastiam s vyššou pridanou hodnotou.

Podpísaná Zmluva o pridružení bude následne predložená Národnej rade SR na vyslovenie súhlasu a do platnosti vstúpi po ratifikácii prezidentkou SR.

Zdroj fotografie: ESA