Konal sa brífing k druhej PECS výzve

Konal sa brífing k druhej PECS výzve
27. mája 2016 MŠVVaM SR

Európska vesmírna agentúra (ESA) pripravuje vyhlásenie druhej Výzvy na predkladanie projektov PECS, do ktorej sa môžu prihlásiť slovenské výskumné a vývojové organizácie, vysoké školy i podnikateľské subjekty.

Pri tejto príležitosti zorganizovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR jednodňový seminár – „PECS briefing day“, zameraný na podrobnú prezentáciu podmienok výzvy s možnosťou individuálnych konzultácií možných projektových zámerov s expertmi ESA. Podujatie sa uskutočnilo dňa 17.júna 2016Centre vedecko-technických informácií SR, Lamačšská cesta 8/A, Bratislava.

Program:

9:30-10:00 Registrácia

10:00-12:00 Brífing ESA o podmienkach 2. výzvy PECS  + všeobecná diskusia

12:00-13:00 Obedná prestávka

13:00-17:00 Individuálne konzultácie s predstaviteľmi ESA o projektových zámeroch (maximálne 15 minút na 1 inštitúciu).

Samotná výzva PECS bude uverejnená v databáze ESA EMITS dňa 15. júla 2016, termín na vypracovanie a predloženie projektov v rámci výzvy bude 11 týždňov.

Prezentácia na stiahnutie (.ppt):


2nd-pecs-ppt-firstpage