Prezentácie z kurzu Diaľkového pozorovania Zeme

Prezentácie z kurzu Diaľkového pozorovania Zeme
26. septembra 2018 MŠVVaM SR

V dňoch 17. – 21.9.2018 sa v priestoroch Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky v Bratislave (CVTI SR) konal Tréningový kurz Diaľkového pozorovania Zeme (Radar and Optical Remote Sensing), ktorý bol organizovaný v spolupráci s Európskou vesmírnou agentúrou (ESA), Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a CVTI SR.

Cieľom tréningu bolo poskytnúť účastníkom kurzu užitočné informácie o teórii a aplikácii radarového a optického diaľkového snímania Zeme, vrátane praktického využitia teoretických poznatkov formou praktických cvičení za využitia ESA softvéru na spracovanie získaných snímok.

Prezentácie jednotlivých školiteľov sú dostupné na nasledovnej adrese: https://earth.esa.int/web/guest/training-packages/-/asset_publisher/zs0P/content/10th-esa-training-on-earth-observation-17-21-september-2018