Príklad dobrej praxe – investovať do PECS projektov sa oplatí!

Príklad dobrej praxe – investovať do PECS projektov sa oplatí!
30. novembra 2018 MŠVVaM SR

Monitorovanie prírodných rizík na Slovensku pomocou satelitnej radarovej interferometrie bolo podporené MŠVVaŠ SR v rámci 2. výzvy PECS (Plán pre európske spolupracujúce štáty) projektov. Ambíciou Insar.sk s.r.o. je preskúmať nástroje na získanie údajov s cieľom zlepšiť prehľadnosť ich produktov a zdôrazniť plný potenciál misie Sentinel-1.

Dňa 22. novembra 2018 bola v Európskom parlamente slávnostne predstavená nová publikácia, ktorá má ukázať príklady využitia otvorených dát z družíc európskeho vesmírneho programu pre monitoring životného prostredia a bezpečnosti – Copernicus. Publikácia nesie názov „The Ever Growing Use of Copernicus Across Europe´s Region“ a na jej spracovaní sa podieľali Európska komisia, Európska vesmírna agentúra (ESA) a NEREUS, sieť európskych regiónov využívajúcich vesmírne technológie.

Publikácia je dostupná na stiahnutie z nasledovného odkazu:

http://esamultimedia.esa.int/docs/EarthObservation/copernicus4regions_2018.pdf

V publikácii je na strane 228 prezentovaný príklad využitia družíc Sentinel-1 na monitorovanie zosuvov na území Slovenska spoločnosťou insar.sk

Video z predstavenia publikácie v Európskom parlamente je dostupné z odkazu:

https://youtu.be/H8TW3iHPkr0