Quick Report

Quick Report

 • Do vesmíru poletí 9.7.2024 už štvrtý slovenský satelit.

  Na obežnú dráhu Zeme bude vynesená ďalšia slovenská družica – GRBBeta.  Celý projekt vznikol vďaka medzinárodnej spolupráci viacerých vedeckých inštitúcií pod vedením Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Štart novej nosnej rakety Ariane 6 Európskej vesmírnej agentúry (ESA) je možné sledovať na tomto odkaze.

 • Bienálna správa o aktivitách Národného výboru COSPAR Slovensko za roky 2022 – 2023 je dostupná na tomto odkaze.

 • Úrad OSN pre vesmírne záležitosti (UNOOSA) a Portugalská vesmírna agentúra organizujú v dňoch 14. a 15. mája 2024 v Lisabone medzinárodnú konferenciu  “Management and Sustainability of Outer Space Activities Conference“. Toto podujatie poskytne zainteresovaným stranám fórum na diskusiu o udržateľnosti využívania vesmíru, ako aj o rámcoch riadenia vesmírnych aktivít s cieľom prispieť vstupmi k pripravovanému Samitu budúcnosti. Viac informácií o podujatí a registráciu naň nájdete na tomto odkaze.

 • Pre záujemcov dávame do pozornosti výzvu ESA ohľadom spracovania Sentinel dát, ktorú môžete nájsť na ESA Star na tomto odkaze.

  Na nasledujúcom odkaze sú k dispozícii podrobnejšie informácie o predmetnej výzve. Uzávierka je 26.03.2024.

 • V dňoch 6.- 8. mája 2024 sa v astronomickom centre Európskej vesmírnej agentúry (ESA) – ESAC v Madride uskutoční Konferencia ESA venovaná vysokoškolskému vzdelávaniu. Zástupcovia európskych spolupracujúcich štátov (PECS), pridružených štátov ESA a nových členských štátov ESA budú mať príležitosť na prepájanie vzdelávacej komunity, networking a nadväzovanie nových kontaktov v tejto oblasti.Konferencia tiež umožní zdieľanie informácií a výmenu skúseností v rámci aktérov vysokoškolského vzdelávania. Uzávierka prihlášok je 15.03.2024. Viac informácií o konferencii je dostupných na tomto odkaze. Registrácia je možná na tomto odkaze.

 • Európska vesmírna agentúra (ESA) ocenila Jána Baláža z Ústavu experimentálnej fyziky SAV, v. v. i. za jeho výnimočný príspevok k misii JUICE. Sonda JUICE (JUpiter ICy moons Explorer) v hodnote 1,6 miliardy eur odštartovala 14. apríla 2023 z kozmodrómu Kourou na osemročnú púť k Jupiteru. Počas blízkych preletov bude podrobne skúmať jeho mesiace Európa, Ganymedes a Kallisto. V závere misie sa sonda zachytí na orbite okolo mesiaca Ganymedes, čím sa prvýkrát v histórii dielo vytvorené človekom stane obežnicou mesiaca inej planéty. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

 • Podujatie zamerané na predstavenie súčasných a budúcich trendov Vesmírneho programu Únie „EU Space WEEK 2023“ sa uskutoční v dňoch 7.-9. novembra 2023 v Seville. Podujatie je určené pre podnikateľov, priemysel, investorov a všetkých užívateľov vesmírnych dát, služieb a technológií, ako aj širšiu komunitu záujemcov o vesmírne aktivity. Viac informácií je možné nájsť na tomto odkaze.

 • Agentúra EÚ pre vesmírny program (EUSPA) má otvorenú voľnú pozíciu „Human Resources Processes Expert (AD7)“ s výkonom práce v Prahe. Termín na prihlásenie je do 19. októbra 2023. Viac informácií je možné nájsť na tomto odkaze.

 • V dňoch 2. až 6. októbra 2023 sa na ostrove La Palma (Kanárske ostrovy, Španielsko) uskutoční sympózium Medzinárodnej astronomickej únie IAU Symposium 385 „Astronomy and Satellite Constellations: Pathways Forward“ zamerané na astronómiu a satelitné konštelácie a ich ďalšie smerovanie. Podujatie bude hybridné. Registrácia fyzickej účasti je možná do 15. augusta 2023.

   

 • 13. ESA školenie pozorovania Zeme sa uskutoční prezenčne v chorvátskom Osijeku v dňoch od 18. do 22. septembra 2023.

  Školenie spoločne organizujú Európska vesmírna agentúra (ESA), Fakulta elektrotechniky, informatiky a informačných technológií Osijek (FERIT) Chorvátsko a Ministerstvo vedy a školstva Chorvátskej republiky (MZO). Zámerom školenia je vyškoliť ďalšiu generáciu vedcov v oblasti pozorovania Zeme v Chorvátsku a mimo neho.

  Uzávierka prihlášok je na tomto odkaze do 4. augusta 2023.