Quick Report

Quick Report

 • V dňoch 6.- 8. mája 2024 sa v astronomickom centre Európskej vesmírnej agentúry (ESA) – ESAC v Madride uskutoční Konferencia ESA venovaná vysokoškolskému vzdelávaniu. Zástupcovia európskych spolupracujúcich štátov (PECS), pridružených štátov ESA a nových členských štátov ESA budú mať príležitosť na prepájanie vzdelávacej komunity, networking a nadväzovanie nových kontaktov v tejto oblasti.Konferencia tiež umožní zdieľanie informácií a výmenu skúseností v rámci aktérov vysokoškolského vzdelávania. Uzávierka prihlášok je 15.03.2024. Viac informácií o konferencii je dostupných na tomto odkaze. Registrácia je možná na tomto odkaze.

 • Európska vesmírna agentúra (ESA) ocenila Jána Baláža z Ústavu experimentálnej fyziky SAV, v. v. i. za jeho výnimočný príspevok k misii JUICE. Sonda JUICE (JUpiter ICy moons Explorer) v hodnote 1,6 miliardy eur odštartovala 14. apríla 2023 z kozmodrómu Kourou na osemročnú púť k Jupiteru. Počas blízkych preletov bude podrobne skúmať jeho mesiace Európa, Ganymedes a Kallisto. V závere misie sa sonda zachytí na orbite okolo mesiaca Ganymedes, čím sa prvýkrát v histórii dielo vytvorené človekom stane obežnicou mesiaca inej planéty. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

 • Podujatie zamerané na predstavenie súčasných a budúcich trendov Vesmírneho programu Únie „EU Space WEEK 2023“ sa uskutoční v dňoch 7.-9. novembra 2023 v Seville. Podujatie je určené pre podnikateľov, priemysel, investorov a všetkých užívateľov vesmírnych dát, služieb a technológií, ako aj širšiu komunitu záujemcov o vesmírne aktivity. Viac informácií je možné nájsť na tomto odkaze.

 • Agentúra EÚ pre vesmírny program (EUSPA) má otvorenú voľnú pozíciu „Human Resources Processes Expert (AD7)“ s výkonom práce v Prahe. Termín na prihlásenie je do 19. októbra 2023. Viac informácií je možné nájsť na tomto odkaze.

 • V dňoch 2. až 6. októbra 2023 sa na ostrove La Palma (Kanárske ostrovy, Španielsko) uskutoční sympózium Medzinárodnej astronomickej únie IAU Symposium 385 „Astronomy and Satellite Constellations: Pathways Forward“ zamerané na astronómiu a satelitné konštelácie a ich ďalšie smerovanie. Podujatie bude hybridné. Registrácia fyzickej účasti je možná do 15. augusta 2023.

   

 • 13. ESA školenie pozorovania Zeme sa uskutoční prezenčne v chorvátskom Osijeku v dňoch od 18. do 22. septembra 2023.

  Školenie spoločne organizujú Európska vesmírna agentúra (ESA), Fakulta elektrotechniky, informatiky a informačných technológií Osijek (FERIT) Chorvátsko a Ministerstvo vedy a školstva Chorvátskej republiky (MZO). Zámerom školenia je vyškoliť ďalšiu generáciu vedcov v oblasti pozorovania Zeme v Chorvátsku a mimo neho.

  Uzávierka prihlášok je na tomto odkaze do 4. augusta 2023.

 • Pozvánka na neformálne stretnutie k OP Slovensko – výzva „od myšlienky k produktu“

  Dňa 29. júna 2023 sa od 10:00 uskutoční neformálne online pracovné stretnutie so zástupcami Sekcie štrukturálnych fondov EÚ MŠVVaŠ  SR na tému „Podpora priemyselnej základne SR v súlade s RIS3 a to prepájaním výskumných inštitúcií a vesmírneho priemyslu aj v rozvíjajúcich sa oblastiach v SR v zmysle princípu: od myšlienky k produktu “. Cieľom stretnutia je prediskutovať potreby žiadateľov pri príprave návrhu výzvy v rámci OP Slovensko a nastavenie jej parametrov. V prípade záujmu nás kontaktujte na e-mailovej adrese anna.jurikova@minedu.sk alebo tel. čísle: 02/59374730.

   

 • Agentúra Európskej únie pre vesmírny program (EUSPA)  organizuje 25. septembra 2023 od 09:00 – 17:30 špecializovaný hybridný workshop Copernicus and Climate Adaptation Workshop. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

 • Agentúra Európskej únie pre vesmírny program (EUSPA) organizuje 30. júna 2023 od 11:00 do 12:30 online webinár

  Fundamental Elements Industry Days Workshop. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

 • Výskumná a inovačná autorita Úradu vlády SR (VAIA) vyhlásila najväčšiu výzvu na podporu výskumu a inovácií z prostriedkov Plánu obnovy: Transformačné a inovačné konzorciá (TIK) v celkovom objeme 89,94 mil. eur.  Viac informácií nájdete na tomto odkaze.