Quick Report

Quick Report

  • V dňoch 22.-23.11.2022 sa v Paríži uskutočnilo zasadnutie rady Európskej vesmírnej agentúry, na ktorom sa Slovensko zúčastnilo po prvýkrát ako pridružený člen. Viac informácií o tomto zasadnutí je možné nájsť na tomto odkaze.

  • Čo presne je GALILEO a k čomu slúži? Informácie o Európskom satelitnom navigačnom systéme, tzv. európskej „GPS“, ako vznikol a aké má využitie je možné nájsť na tomto odkaze.

  • Deň otvorených dvedí Agentúry Európskej únie pre vesmírny program (EUSPA) sa uskutoční v dňoch 9. – 10. decembra 2022 v  Prahe. Viac informácií môžete nájsť na tomto odkaze.

  • Kanadská vesmírna agentúra organizuje v dňoch 29.11.2022 – 1.12.2022 virtuálne podujatie Health Beyond Summit pre členov výskumnej komunity, priemyslu, vlády, zdravotníckeho systému a akademickej obce za účelom poskytnúť aktuálne informácie o iniciatíve Health Beyond a podeliť sa o strategickú víziu toho, ako budú riešené výzvy v oblasti pozemnej a vesmírnej zdravotnej starostlivosti. Prihlásiť sa je možné do 25. novembra 2022. Viac informácií a prihlasovanie nájdete na tomto odkaze.

  • V dňoch 28. a 29. novembra 2022 sa v Prahe koná významné podujatie Space2Business. Viac informácií je možné nájsť na tomto odkaze.

  • Agentúra Európskej únie pre vesmírny program (EUSPA) vyhlásila súťaž #myEUspace 2022 v kategórii o najlepšie nápady, prototypy a výrobky s celkovou výškou výhry takmer 1 milión EUR. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

  • Za účelom oceniť a naplno využiť výhody vesmírnych technológií zostavili odborníci EUSPA  EO & GNSS Market Report. Správa poskytuje analytické informácie o dynamických trhoch s GNSS a EO a je dokonalým sprievodcom, ktorý ponúka skvelý prehľad o trendoch na trhu, ako aj o prognózach do budúcnosti. Viac informácií je možné nájsť na tomto odkaze.

  • Agentúra EUSPA spustila registráciu na tohtoročný EU Space Week 2022, ktorý sa uskutoční v dňoch 3. – 6. októbra 2022 v hybridnom formáte – online a v Prahe. Viac informácií je možné nájsť na tomto odkaze.

  • Do 31. augusta 2022 je možné navrhnúť názov nového komponentu Vesmírneho programu Únie zameraného za bezpečné pripojenie (space-based secure connectivity). Viac informácií je možné nájsť na tomto odkaze.

  • Cieľom štúdie Zero Debris Concurrent Design Facility Európskej vesmírnej agentúry (ESA) je definovať odporúčania pre uplatniteľnosť a implementáciu prístupu „Zero Debris“ v budúcich projektoch ESA, pochopiť súčasný stav techniky v Európe a navrhnúť stratégiu na dosiahnutie požadovanej technickej vyspelosti do roku 2030. Viac informácií o štúdii je možné nájsť na tomto odkaze.