Sekcia vedy a techniky zorganizovala „Slovak Space Day“ za účasti zástupcov Európskej vesmírnej agentúry ESA

Sekcia vedy a techniky zorganizovala „Slovak Space Day“ za účasti zástupcov Európskej vesmírnej agentúry ESA
22. mája 2017 MŠVVaM SR

Dňa 11. mája 2017 sa v priestoroch CVTI konalo podujatie Slovak Space Day organizované Sekciou vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Európskou vesmírnou agentúrou (ďalej ESA) a jej expertov.
Informačné stretnutie, ktorého sa zúčastnili zástupcovia akademickej obce, vedeckých a vzdelávacích inštitúcií i súkromného sektora, malo aj interaktívny charakter. Jeho hlavným cieľom bolo predstaviť hlavné aktivity a taktiež povinné i voliteľné programy ESA. Experti ESA načrtli možnosti aktívnejšej účasti slovenských subjektov nie len v projektoch Plánu pre európske spolupracujúce krajiny (PECS), ale aj iných európskych vesmírnych programoch.