Slovak Space Portal

Slovak Space Portal

What information do you find?

Slovenské kozmické aktivity

Slovensko má vo výskume vesmíru dlhú tradíciu a aj značný potenciál. Preto od roku 2015 spolupracuje aj s  Európskou vesmírnou agentúrou. Začlenili sme sa tak do veľkej rodiny štátov, ktoré investujú do výskumu vesmíru, vývoja kozmických technológií, a prispievaju tak k spoločnému európskemu kozmickému programu. Ako konkrétne naša krajina k tomuto úsiliu prispieva, sa dozviete práve na tomto portáli.

More information

Výskum a vývoj

Slovenské výskumné ústavy, univerzity a vývojárske firmy sa môžu zapojiť do množstva projektových výziev ESA či EÚ, a to v rámci programov PECS, Copernicus, Galileo, Horizont 2020 a ďalších. Ak hľadáte pre svoj projekt partnerov, môžete sa zaregistrovať alebo prehľadávať databázu slovenských organizácií, ktoré sú v tejto oblasti aktívne. Nájdete tu aj informácie o terminológii a technických štandardoch používaných v kozmickom priemysle.

More information

Vzelávanie a kariéra

Budúcnosť výskumu vesmíru závisí predovšetkým od mladej generácie. Preto pre študentov stredných a vysokých škôl prinášame množstvo informácií o rôznych súťažiach, študentských stážach, diplomových prácach, ako aj možnostiach štúdia kozmických vied či technológií u nás i v zahraničí. Mladý profesionál tu nájde tiež informácie o pracovných pozíciách v oblasti SPACE.

More information

Medzinárodná spolupráca

Výskum a využívanie vesmíru je činnosť, na ktorej sa podieľa už viac než 70 krajín sveta. Hoci pre Slovensko je najdôležitejšia spolupráca v rámci Európy, a špeciálne v rámci krajín V4, viaceré iniciatívy sa koordinujú aj priamo v OSN. Tiež vzniká množstvo projektov v rámci bilaterálnych vzťahov, a to od malých krajín až po kozmické veľmoci.

More information

Calendar of events

It took place

We invite you