Slovenská republika sa stala pridruženým členom Európskej vesmírnej agentúry (ESA)

Slovenská republika sa stala pridruženým členom Európskej vesmírnej agentúry (ESA)
24. októbra 2022 MŠVVaM SR

Od 13. októbra 2022 je Slovensko pridruženým členom ESA. Pridružené členstvo (Associate Membership) SR v ESA bolo odsúhlasené v Národnej rade Slovenskej republiky dňa 6. októbra 2022 a zmluva o pridružení bola ratifikovaná prezidentkou SR 12. októbra 2022. Pridružené členstvo bude trvať počas nasledujúcich 7 rokov a nahrádza obdobie spolupráce v rámci programu PECS (Plán pre európske spolupracujúce štáty), ktoré sa realizovalo na Slovensku od roku 2016. V rámci tejto spolupráce bolo na implementáciu odporučených celkovo 68 projektov (v rámci otvorených výziev PECS i tzv. Top-down výziev). Celkový finančný príspevok SR do ESA za toto obdobie činil 14,5 mil. €, z čoho sa približne 80% vrátilo na Slovensko vo forme zakázok pre slovenské entity. Pridružené členstvo v ESA je intenzívnejšou a náročnejšou formou spolupráce, vďaka ktorej sa výrazne rozšíria možnosti pre slovenský vesmírny sektor zúčastňovať sa spoločných európskych projektov v rámci vybraných programov ESA.