Slovenské leto 2018 v znamení vzdelávacích vesmírnych podujatí

Slovenské leto 2018 v znamení vzdelávacích vesmírnych podujatí
20. júla 2018 MŠVVaM SR

6. júla 2018 – V priebehu letných mesiacov roka 2018 sa na Slovensku uskutočnilo, resp. ešte len uskutoční viacero zaujímavých vzdelávacích podujatí pre odbornú ako aj širokú verejnosť, ktoré sú zamerané na rôzne témy súvisiace s prieskumom a využívaním vesmíru. V SSPA sme zmapovali tieto podujatia a ich prehľad Vám prinášame v aktuálnom článku. Aplikačné využívanie programu Copernicus, astronomické aktivity, popularizačné prednášky a premietania a ďalšie témy týchto podujatí robia leto 2018 na Slovensku letom z časti aj “vesmírnym”. Príjemné čítanie!

Copernicus Training and Information Session in Slovakia – pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva životného prostredia SR, ktoré zastrešuje na Slovensku jeden z vlajkových programov európskej vesmírnej politiky – program Copernicus, sa v Bratislave konal 12. júna 2018 informačný deň k zameraniu a cieľom tohto programu, spoločne s predstavením družicových dát a ich aplikačného využitia . Zo Slovenska predstavili svoje aktivity a družicové aplikácie zástupcovia Copernicus Academy (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach) a Copernicus Relays (insar.sk s.r.o.) na Slovensku a zástupcovia Slovenskej agentúry životného prostredia, Slovenskej akadémie vied, Národného lesníckeho centra, Katedry geodetických základov STU a Centra vedecko-technických informácií. Informačného dňa sa zúčastnili aj zahraniční hostia, ktorý o svoje poznatky doplnili portfólio využiteľnosti dát Copernicus v oblasti monitorovania krajiny, lesníctva, ochrany životného prostredia, manažmentu krízových situácií, využitia radarových dát a možností financovania európskych vesmírnych projektov. Kompletný program je dostupný na http://www.copernicus.eu/infosession-bratislava.

SPACE FEST 2018 – Občianske združenie Slovenská oganizácia pre vesmírne aktivity zorganizovalo v Bratislave 23. a 24. júna 2018 popularizačno-vzdelávacie podujatie pre širokú verejnosť SPACE FEST 2018. Návštevníci vesmírneho festivalu mali možnosť diskutovať s bývalými slovenskými letcami, ktorí boli len krok od toho, aby sa stali prvými slovenskými kozmonautami, navštíviť viacero vystavovaných technologických exponátov a stánkov, vypočuť si prednášku o družici skCUBE či informovať sa o skúsenostiach so stážovaním v Európskej vesmírnej agentúre. Súčasťou SPACE FEST 2018 bolo aj premietanie filmov a niekoľko ďalších sprievodných aktivít.

Národný InSAR Workshop – 28. júna 2018 sa v Bratislave uskutočnil workshop venovaný družicovej technológii InSAR, jej aplikáciám na monitorovanie deformácií stavieb na Slovensku a projektu “remotio”. Ide o projekt spoločnosti insar.sk s.r.o., Atos IT Solutions and Services s.r.o., Katedry geodetických základov STU a Európskej vesmírnej agentúry. Jeho cieľom je operačné nasadenie technológie InSAR s využitím meraní družíc Sentinel-1 a zabezpečenie pravidelného monitoringu deformácií objektov na Zemi s automatickým vyhľadávaním pohybov a možných deformačných rizík. Viac detailov je dostupných z informácie o konaní workshopu na odkaze bit.ly/insar_workshop.

Astronomická výmena skúseností 2018 – Webstránka Astronomického klubu Bratislava informuje o zaujímavej blížiacej sa augustovej akcii pod názvom Astronomická výmena skúseností 2018. Pôjde o sústredenie pre mladých astronómov (11-30 rokov), ktoré sa uskutoční vo Vysokých Tatrách v termíne 5. – 11. august 2018. Prihlasovanie na toto sústredenie bolo predĺžené do 15. júla 2018. Viac informácií na príslušnej webstránke.

Dni otvorených dverí AsU SAV na Lomnickom štíte – Ako každoročne, aj tento rok pripravuje Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied v termínoch 28. júl a 4. august 2018 Dni otvorených dverí na svojom pracovisku na Lomnickom štíte vo Vysokých Tatrách. Pre návštevníkov sú od 9.00 do 16.00 pripravované organizované 20-minútové vstupy.

Expedice Mars 2018 – Mladí slovenskí vesmírni nadšenci sa aj tento rok majú možnosť prihlásiť (do 18. júla) do populárnej súťaže Expedice Mars, ktorá pre vybraných uchádzačov pripraví návštevu európskych vesmírnych inštitúcií, vypustenie stratosferického balónu či simulovanú vesmírnu misiu na Mars.

Tréningový kurz ESA “Diaľkové pozorovanie Zeme” na Slovensku – Slovak Space Portal informuje o septembrovom podujatí pre odbornú verejnosť s názvom ESA ECS Training Course on Earth Observation in Slovakia. Organizuje ho Európska vesmírna agentúra (ESA) v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Centrom vedecko-technických informácií (CVTI). Tréningový kurz bude zameraný na využitie dát z družíc určených na diaľkové pozorovanie Zeme. Kurz sa uskutoční v Bratislave v dňoch 17 – 21. septembra 2018 v priestoroch CVTI v Bratislave.

A čo my v SSPA? V priebehu leta pokračujeme so vzdelávacou iniciatívou, ktorú realizujeme na slovenských vysokých školách. Aj tento rok budeme opäť súčasťou Letnej školy medzinárodného práva, kde poskytneme účastníkom seminár k aktuálnym trendom vo vesmírnom práve. Prostredníctvom svojich členov sa v SSPA snažíme šíriť osvetu k vesmíru aj v našich ďalších aktivitách. Preto napríklad deti zúčasťňujúce sa Onkotáboru 2018 sa počas jedného zo svojich cvičení učili o programe NASA a ako tajní agenti využívali na vyriešenie prípadov aj družicové snímky. Na konci leta, v nadväznosti na začiatok zimného semetra v nasledujúcom akademickom roku pripravujeme v Bratislave v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave Informačný deň k príležitostiam pre študentov a mladých profesionálov, ktoré ponúka organizácia Space Generation Advisory Council. Viac informácií k tomuto podujatiu poskytneme na webe SSPA na začiatku septembra.