Štipendijná príležitosť v Japonsku

Štipendijná príležitosť v Japonsku
24. novembra 2015 MŠVVaM SR

Úrad OSN pre kozmické záležitosti (UNOOSA) a japonská vláda oznámili štipendijný program spojený s nano-satelitnými technológiami pre študentov z rozvojových krajín a z krajín bez vesmírneho programu. Program bude poskytovať rozsiahle výskumné príležitosti pre rozvoj nano-satelitných systémov pomocou zariadení pre nano-satelitný vývoj a testovanie v Kyushu Institute of Technology (Kyutech), Japonsko. Dvaja študenti budú vybraní do magisterského študijného programu (na dva roky) a štyria študenti budú vybraní do doktorandského študijného programu (na tri roky). Vybraní uchádzači dostanú grant na pokrytie školných a životných nákladov.

Žiadosti o štipendijný program budú prijímané do 24. januára 2016. Ďalšie informácie o programe, vrátane podrobností o procese žiadosti, sú k dispozícii na adrese:

http://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/psa/bsti/fellowships.html

Úrad UNOOSA taktiež oznámil nový spoločný program spolupráce s japonskou vesmírnou agentúrou (JAXA), ktorý poskytuje príležitosť na orbitálne nasadenie CubeSat-ov z japonského modulu “Kibo” na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS). Je to možnosť nasadiť si CubeSat-y vytvorené na vzdelávacich alebo výskumných inštitúciach z rozvojových krajín, ktoré sú členské štáty OSN.

Všetky ďalšie informácie o programe spolupráce KiboCUBE, vrátane oznámenia o príležitosti a formuláre žiadostí sú k dispozícii v elektronickej podobe na webovej stránke:

http://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/psa/hsti/kibocube.html

Vyplnený formulár žiadosti musí byť doručený na Úrad UNOOSA najneskôr do 31. marca 2016.

Štipendijná príležitosť v Japonsku
MŠVVaM SR

Úrad OSN pre kozmické záležitosti (UNOOSA) a japonská vláda oznámili štipendijný program spojený s nano-satelitnými technológiami pre študentov z rozvojových krajín a z krajín bez vesmírneho programu. Program bude poskytovať rozsiahle výskumné príležitosti pre rozvoj nano-satelitných systémov pomocou zariadení pre nano-satelitný vývoj a testovanie v Kyushu Institute of Technology (Kyutech), Japonsko. Dvaja študenti budú vybraní do magisterského študijného programu (na dva roky) a štyria študenti budú vybraní do doktorandského študijného programu (na tri roky). Vybraní uchádzači dostanú grant na pokrytie školných a životných nákladov.

Žiadosti o štipendijný program budú prijímané do 24. januára 2016. Ďalšie informácie o programe, vrátane podrobností o procese žiadosti, sú k dispozícii na adrese:

http://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/psa/bsti/fellowships.html

Úrad UNOOSA taktiež oznámil nový spoločný program spolupráce s japonskou vesmírnou agentúrou (JAXA), ktorý poskytuje príležitosť na orbitálne nasadenie CubeSat-ov z japonského modulu “Kibo” na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS). Je to možnosť nasadiť si CubeSat-y vytvorené na vzdelávacich alebo výskumných inštitúciach z rozvojových krajín, ktoré sú členské štáty OSN.

Všetky ďalšie informácie o programe spolupráce KiboCUBE, vrátane oznámenia o príležitosti a formuláre žiadostí sú k dispozícii v elektronickej podobe na webovej stránke:

http://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/psa/hsti/kibocube.html

Vyplnený formulár žiadosti musí byť doručený na Úrad UNOOSA najneskôr do 31. marca 2016.