Študentská vedecká súťaž Odysseus

Študentská vedecká súťaž Odysseus
22. decembra 2015 MŠVVaM SR

Iba do 15. januára môžu mladí Európania súťažiť o hodnotné ceny, štipendiá a cestu na kozmodróm Kourou! Odysseus je otvorený mladým ľuďom vo veku od 7 do 22 rokov, ktorí budú v troch kategóriách súťažiť v tímoch aj ako jednotlivci.

 odyseus

Celoeurópska vzdelávacia súťaž Odysseus ponúka mladým záujemcom šancu ukázať svoju vynaliezavosť a prehĺbiť si svoje znalosti pri hľadaní odpovedí na základné otázky celého spektra tém spojených s vesmírom – od družíc a kozmických sond až k astrobiológii a medziplanetárnemu cestovaniu. Hlavným cieľom súťaže je inšpirovať mladých Európanov k zapojeniu sa do moderných vedeckých oborov zameraných na vesmír.

Uzávierka prihlášok súťažných projektov od študentov stredných a vysokých škôl je 15. januára 2016. Súťažné príspevky od žiakov základných škôl prijímajú organizátori súťaže Odysseus do 31. marca 2016.

Kompletné informácie o súťaži vrátane podrobných inštrukcií k prihláseniu nájdu záujemci na webových stránkach www.odysseus-contest.eu

Na tejto adrese si tiež môžete pozrieť oficiálne video súťaže Odysseus a šablónu projektový pracovný list.

Celoeurópska súťaž Odysseus sa uskutoční v dvoch samostatných etapách zahŕňajúcich školské roky 2015-2016 a 2016-2017. Organizátori vyzývajú k účasti aj pedagógov, ktorí by mali podporiť vznik školských tímov a byť súťažiacim študentom odbornými poradcami.

Súťažné práce môžu byť spracované v ktoromkoľvek z 24 úradných jazykov EÚ.

Súťaž Odysseus je vyhlásená v troch samostatných vekových kategóriách:

  • SkyWalkers, pre žiakov základných škôl
  • Pioneers, pre študentov stredných škôl
  • Explorers, pre vysokoškolských študentov bakalárskeho štúdia.

Súťaž prebieha najskôr v národných kolách, kde skúsení porotcovia vyberú zo všetkých prihlásených súťažných prác tie najlepšie na základe ich možných vedeckých prínosov, praktického využitia a kreativity súťažiacich.

Víťazi národných aj medzinárodných kôl získajú hodnotné ceny, vrátane astronomických ďalekohľadov a iPadov. Najlepší jednotlivci a tímy z kategórií stredoškolských a vysokoškolských študentov dostanú možnosť zúčastniť sa odborných stáží v Európskej vesmírnej agentúre a možnosť navštíviť Európsku vesmírnu základňu v Južnej Amerike.

Súťaž Odysseus organizuje konzorcium 14 partnerských a 4 podporných organizácií, zameriavajúcich sa na vzdelávanie a aktivity v kozmonautike a astronómii, z celkom 11 európskych krajín. Slovenskú republiku zastupuje v organizačnom tíme Česká kozmická kancelária, ktorá má za úlohu zorganizovať národné a regionálne kolá súťaže pre Českú republiku, Slovensko, Rumunsko a Srbsko.

Súťaž je financovaná z Rámcového programu Európskej únie pre výskum a inovácie Horizont 2020 (grantová zmluva 640218) a je rozšíreným pokračovaním pilotnej súťaže ktorá prebiehala v rokoch 2011-2013.

Webové stránky súťaže v slovenčine: http://www.odysseus-contest.eu/sk/

Ďalšie informácie získate na adrese:

Jaroslav Urbář
Česká kosmická kancelář, o.p.s.
Sokolovská 32/22
186 00 Praha 8

tel.: +420 605 938 958
e-mail: urbar@czechspace.cz