Úspešný štart druhého slovenského satelitu

Úspešný štart druhého slovenského satelitu
23. marca 2021 MŠVVaM SR

Dňa 22.03.2021 o 07:07:12 SEČ sa na obežnú dráhu Zeme dostal v poradí už 2. slovenský satelit GRBAlpha po úspešnom štarte na palube nosnej rakety Sojuz-2.1a spoločnosti GK Launch Services  z kozmodrómu v Bajkonure.  Nanosatelit typu 1U cubesat s hmotnosťou 1195 g a rozmermi 100 x 100 x 113,5 mm pochádza z dielne Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach a vznikal v spolupráci s Konkoly observatóriom v Budapešti, zahraničnými partnermi z Maďarska, Japonska, Českej republiky a taktiež so slovenskými spoločnosťami Spacemanic a Needronix. Doba obehu satelitu je 1:35:29 a obiehať okolo Zeme bude vo vzdialenosti od 537 km do 561 km od Zeme.

Tento unikátny vedecký satelit bude okrem rádioamatérskych aktivít získavať aj cenné vedecké informácie o vzniku gamazábleskov na základe ich detekcie. Ak sa vedecký experiment vydarí, bude sa jednať o jedinečný projekt, nakoľko výskum elektromagnetického žiarenia zdrojov gravitačných vĺn doteraz dokázali zachytiť iba veľké a nákladné družice.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky si je vedomé narastajúcej dôležitosti témy „vesmíru“ v globálnom meradle a tým aj významu podpory vesmírnych aktivít na Slovensku. V tejto súvislosti podporilo projekt GRBAlpha v rámci úhrady cestovných nákladov pre tím zhotoviteľov GRBAlpha. V rámci projektu ďalšieho slovenského satelitu sa vytvorilo medzinárodné partnerstvo akademickej a podnikateľskej sféry, čo je nevyhnutným predpokladom na ceste krajiny k vytvoreniu úspešného „space sektora“.

Projekt predstavuje komplexnú technológiu od navrhnutia, skonštruovania, vypustenia do vesmíru, riadenia a následného spracovania jedinečných vedeckých dát satelitu. Tento projekt má zároveň významný popularizačný aspekt doma i v zahraničí.