Výsledky druhej výzvy PECS

Výsledky druhej výzvy PECS
22. februára 2017 MŠVVaM SR

ESA Tender Evaluation Board vybrala a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v januári 2017 schválilo výber 9. úspešných projektov v rámci druhej výzvy PECS. Momentálne prebieha zasielanie listov ESA úspešným uchádzačom. Približne na prelome mesiacov apríl/máj 2017 by mali byť oboznámení všetci uchádzači o dôvodoch úspešnosti, alebo neúspešnosti žiadostí 2. kola PECS projektov.