Výsledky RPA výzvy

Výsledky RPA výzvy
30. mája 2023 MŠVVaM SR

Prvá RPA „Requesting Party Activities“ výzva

Briefing k výzve sa uskutočnil 15.11.2022.

Výzva RPA bola otvorená v systéme ESA Star od 08.12.2022 do 08.02.2023.

Úspešne hodnotené projekty z 1. RPA výzvy:

Celkovo bolo v rámci RPA výzvy podaných 25 projektových návrhov, z ktorých 9 bolo vyhodnotených ako úspešných a vybraných na financovanie.

Organizácia Názov projektu Typ aktivity Trvanie projektu
1 Abmerit ESTE4Space B) Letové aktivity 15 mesiacov
2 Oddelenie astronómie a astrofyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského Small NEO characterization through Spectroscopy

(SNEOS)

D) Vesmírna veda 36 mesiacov
3 Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva, Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

 

Academia & Industry Synergy for Slovakia Space

Aspirations (AISSSA)

E) Vzdelávacie aktivity 36 mesiacov
4 GEODETICCA VISION, s.r.o. Illegal buildings detector F) Downstreamové aplikácie 24 mesiacov
5 Strojnícka fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Introduction to Space Engineering – EDUSTU G) Vzdelávacie aktivity 18 mesiacov
6 Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Study toward enhancing reliability and timeliness of Vigil mission predictions through Machine Learning D) Vesmírna veda 30 mesiacov
7 Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach Development of SCSS-Net: Solar Corona Structures

Segmentation algorithm by deep neural networks

A) Výskumné a prípravné aktivity 15 mesiacov
8 MicroStep, spol. s r. o. AI4THOR – AI for Improved Thunderstorm

Nowcasting from MSG and MTG

A) Výskumné a prípravné aktivity 15 mesiacov
9 M2M Solutions, s.r.o. Supply chain management for CPPAs & Space

System Integrators

A) Výskumné a prípravné aktivity 14 mesiacov