Výzva Európskej vesmírnej agentúry na predkladanie vedeckých návrhov v rámci pozorovania Zeme

Výzva Európskej vesmírnej agentúry na predkladanie vedeckých návrhov v rámci pozorovania Zeme
24. februára 2023 MŠVVaŠ SR

Európska vesmírna agentúra (ESA) vyhlásila v rámci programu pozorovania Zeme – Future Earth Observation (Future EO-1) Segment-2 výzvu na predkladanie vedeckých návrhov pre novú misiu pozorovania Zeme Earth Explorer 12. Do tejto výzvy sa môžu prihlásiť vedci v oblasti  pozorovania Zeme z členských štátov ESA, Kanady, Litvy, Slovinska a Slovenska.

Zámerom výzvy je pripraviť návrhy nápadov, ktoré sa vyhodnotia ako potenciálne misie pre Earth Explorer 12. Tieto misie poskytnú údaje, pomocou ktorých sa bude vykonávať výskum v oblasti pozorovania Zeme a/alebo demonštrovať potenciál nových inovatívnych techník EO, ktoré sú relevantné pre vedeckú komunitu aj pre komunitu používateľov orientovaných na aplikácie.

K dnešnému dňu bolo na implementáciu vybratých desať misií Earth Explorer, GOCE, Aeolus, CryoSat, SMOS, Swarm, EarthCARE, Biomass, FLEX, FORUM a Harmony.

V súčasnosti prebiehajú štúdie vo Fáze 0 štyroch kandidátov pre misiu Earth Explorer 11 (CAIRT, Nitrosat, SEASTAR a WIVERN), ktorí boli vybraní na základe výzvy v roku 2020.

V rámci vyhlásenej výzvy budú vybrané 4 najlepšie vedecké návrhy, pre ktoré bude následne spracovaná štúdia uskutočniteľnosti (tzv. feasibility study).

Predpokladaný termín realizácie misie Earth Explorer 12 je v roku 2036.

Dôležité dátumy:

20.2.2023 – Otvorenie výzvy na podávanie vedeckých návrhov

28.4.2023 – Uzávierka zasielania tzv. „Letter of intent“

dátum bude upresnený – workshop k „Letter of intent“

29.9.2023Uzávierka zasielania vedeckých návrhov

Informácie o výzve, podporné dokumenty a odkaz pre zasielanie Letter of intent nájdete na tejto stránke ESA Earth observation propsal system.

Dokument s podrobným opisom výzvy a jej častí (pravidlá, plánovaný rozpočet, obsah Letter of intent, obsah návrhu misie, kritériá výberu návrhu, podmienky hodnotenia, harmonogram atď.) nájdete v tomto dokumente.