Workshop „Satellite-based Services for Disaster Risk Management“

Workshop „Satellite-based Services for Disaster Risk Management“
21. novembra 2023 MŠVVaM SR

Dňa 30. novembra 2023 sa v Bratislave na Fakulte informatiky a informačných technológií STU uskutoční prezenčné podujatie „Satellite-based Services for Disaster Risk Management – workshop”, ktoré organizuje Agentúra Európskej únie pre vesmírny program (EUSPA) a asociácia EURISY (Satellite Applications for end-user communities – Eurisy) v spolupráci so Slovenskou vesmírnou kanceláriou.

Zámerom tohto workshopu v anglickom jazyku je predstaviť možnosti využitia satelitných údajov a aplikácií v krízových situáciách relevantným subjektom zodpovedným za riadenie rizík súvisiacich s katastrofami a zvýšiť povedomie o možnostiach, ktoré ponúka Vesmírny program Únie v oblasti riadenia rizika katastrof. Toto podujatie, kde budú prítomní zástupcovia štátnych inštitúcií i poskytovatelia služieb má za cieľ poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť stretnúť sa, diskutovať a vymieňať si najlepšie postupy a špecifické potreby využitia satelitných údajov a aplikácií v krízových situáciách.

Registrácia je možná bezplatne do 29.11.2023 na tomto odkaze.