YGT – možnosť platených stáží v ESA

YGT – možnosť platených stáží v ESA
10. februára 2021 MŠVVaM SR

Európska vesmírna agentúra (ESA) má do 01.03.2021 otvorené pozície na platené pracovné stáže pre študentov posledných ročníkov a čerstvých absolventov odborov: strojárstvo, vedné odbory, IT a biznis služby, ktorým poskytuje príležitosť uchádzať sa o stáž „Young Graduate Trainee (YGT)“ v rámci viacerých stredísk ESA (ESTEC, ESOC a ESRIN), zameraných na rôzne oblasti vesmírnych technológií.

Viac informácií o pracovných ponukách na ročnú platenú stáž v ESA získate na nasledujúcich odkazoch:

https://www.esa.int/About_Us/Careers_at_ESA/Apply_now_for_the_2021_YGT_opportunities

https://www.esa.int/About_Us/Careers_at_ESA/Graduates_Young_Graduate_Trainees

Odporúčania a skúsenosti bývalých YGT môžete nájsť na týchto odkazoch:

Platená stáž v ESA je skvelou príležitosťou pre slovenských študentov a absolventov rozvíjať svoje vedomosti v oblasti vesmírnych technológií, nadobudnúť hodnotné skúsenosti a získať bližší pohľad na prácu v samotnej Európskej vesmírnej agentúre, čo môže napomôcť v ďalšom zintenzívňovaní spolupráce SR s ESA aj v súvislosti so zámerom SR stať sa v budúcnosti pridruženým členom ESA.