Zasadnutie Rady ESA na ministerskej úrovni

Zasadnutie Rady ESA na ministerskej úrovni
29. novembra 2022 MŠVVaM SR

V dňoch 22.-23. novembra 2022 sa uskutočnilo v Paríži rokovanie najvyššieho výkonného orgánu Európskej vesmírnej agentúry (ESA) – Rady ESA.

Zasadnutia Rady ESA na ministerskej úrovni (tz. Council Ministerial / CM22), za účasti ministrov a zástupcov členských štátov ESA, pridružených členov a spolupracujúcich štátov na vysokej úrovni a vysokých predstaviteľov pozorovateľov (inštitúcií ako EÚ, EUSPA, EumetSat či SatCen), sa Slovenská republika zúčastnila prvýkrát ako pridružený člen a mala tak možnosť podieľať sa na rozhodovaní v rámci agentúry. Zasadnutie ministerskej Rady ESA sa konalo po 3 rokoch (naposledy v roku 2019 v Seville) s úmyslom určenia ďalšieho smerovania agentúry a za účelom schválenia finančných prostriedkov na prebiehajúce a budúce programy a misie v rámci trojročného rozpočtového obdobia agentúry 2023 – 2025. Počas zasadnutia sa okrem schválenia programov a rozpočtu agentúry prijalo napr. aj Uznesenie ESA k akcelerácii využívania vesmíru v Európe s úmyslom využiť príležitosti, ktoré vesmírny sektor, vesmírne technológie, dáta a služby ponúkajú a podporiť komercializáciu vesmírnych aktivít s cieľom dosiahnuť pozitívne sociálno-ekonomické vplyvy a ďalšie výhody pre spoločnosť a občanov Európy.

Slovenská republika je od 13. októbra 2022 pridruženým členom ESA a podieľa sa tak na kľúčových udalostiach v rozhodovaní agentúry. Ministri, ako najvyšší zástupcovia členských štátov na predmetnom zasadnutí, udelili počas tohto stretnutia agentúre ESA a jej generálnemu riaditeľovi mandát na stanovenie priorít agentúry za účelom reakcie na globálne výzvy, ktorým v súčasnosti čelí Európa, prostredníctvom cielených vesmírnych opatrení a riešení. Súčasná geopolitická situácia, energetická kríza, klimatické zmeny a hospodárska situácia spojená s infláciou sú výzvami, ktorým čelíme, avšak vesmír a možnosti, ktoré ponúka sú spôsobom, ako na tieto problémy reagovať. Investovanie do vesmíru je cestou a spôsobom, ako prekonať tieto krízy. „Ministri prítomní na zasadnutí ministerskej Rady ESA dokážu svojimi rozhodnutiami o ďalšom smerovaní agentúry zvrátiť tieto procesy a nastaviť nové programy na budúce 3 roky a ďalej“ predniesol počas zasadnutia generálny riaditeľ ESA Josef Aschbacher.

Slovenská republika sa  počas ministerskej Rady ESA prihlásila k účasti na týchto voliteľných programoch ESA: Program pozorovania Zeme, Program všeobecnej technickej podpory, Program pre vesmírnu bezpečnosť a program komercializácie s úmyslom založenia ESA Business Incubation Centre (ESA BIC) na Slovensku. Účasť v spomínaných programoch vyplýva zo spôsobilostí slovenských entít reálne preukázaných počas doterajšej spolupráce s Európskou vesmírnou agentúrou a je v súlade s odporúčaniami ESA.