Posts tagged with ‘earth observation’

  • Tréningový kurz ESA „Diaľkové pozorovanie Zeme“ na Slovensku

    Európska vesmírna agentúra (ESA) v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Centrom vedecko-technických informácií (CVTI)…

    by