Posts tagged with ‘hackaton’

  • Aktuálne príležitosti ktoré ponúka družicová navigácia GALILEO

    Podpredseda Európskej komisie Maroš Ševčovič zodpovedný za energetickú úniu na konci minulého roku oznámil prechod služieb, ktoré poskytuje európska družicová navigácia GALILEO…

    by