Posts tagged with ‘prilezitost’

  • ESA vyhlasuje výzvu na pozície pre mladých absolventov

    Európska vesmírna agentúra (ESA) vyhlasuje výzvu „Young graduate training“ (YGT) pre študentov, ktorí dokončujú magisterský ročník, alebo práve získali magisterský,…

    by
  • Ponuka stáží ESA pre mladých absolventov v roku 2017

    Máš ukončený druhý stupeň vysokoškolského vzdelania a lákajú ťa kozmické technológie a výskum vesmíru? Európska vesmírna agentúra (ESA) v rámci…

    by